Bekijk welke zorgverzekeringen, of energiecontracten jouw gemeente aanbiedt.

Voor iemand anders aanvragen

4 minuten leestijd |

Een Gemeentepolis is een verzekering via de gemeente voor mensen met een laag inkomen. Deze is meestal voordeliger dan een normale zorgverzekering. Wil je iemand helpen met het aanvragen van een Gemeentepolis? Dat kan via Gezondverzekerd.nl.

Wie mag aanvragen?

BSF 77

Binnen je (vrijwilligers)werk kan je te maken krijgen met iemand die in aanmerking komt voor een Gemeentepolis. Als je diegene wilt helpen met het aanvragen van een Gemeentepolis dan is dit natuurlijk mogelijk.

Let er bij het aanvragen van een Gemeentepolis op dat je de gegevens gebruikt van de persoon voor wie je het aanvraagt. Hier moet je toestemming voor hebben van de persoon in kwestie. Er wordt tijdens het aanvraagproces onder andere gevraagd naar het burgerservicenummer (BSN) en het jaarlijkse inkomen. Ook kan het zijn dat er wordt gevraagd naar eventuele schulden en de zorgvraag. Houd hier rekening mee als je begint met de aanvraag.

Persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat je tijdens de aanvraag voor jouw cliënt of degene die jij helpt, ook antwoord moet geven op persoonlijke vragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om schulden, maar ook over de individuele zorgvraag. Houd hier rekening mee voordat je een aanvraag start.

Er wordt ook gevraagd naar een e-mailadres. Mocht degene voor wie jij een Gemeentepolis wilt aanvragen geen e-mailadres hebben, dan mag je jouw eigen e-mailadres invullen als je dat zo afspreekt met de aanvrager. De digitale correspondentie komt dan bij jou terecht.

Heeft de aanvrager kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan worden deze automatisch meeverzekerd met de ouder(s). Kinderen ouder dan 18 jaar kunnen hun zorgverzekering zelf afsluiten. Via Gezondverzekerd.nl check je of zij ook in aanmerking komen voor een Gemeentepolis.

Hoe vraag je een Gemeentepolis voor een ander aan?

Als je een Gemeentepolis wilt aanvragen dan doe je dit via de beginpagina van Gezondverzekerd.nl. Selecteer de gemeente waar degene voor wie jij de aanvraag doet woont en doorloop daarna de stappen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Wanneer je een Gemeentepolis voor iemand anders hebt aangevraagd, gaat de desbetreffende gemeente en / of zorgverzekeraar jouw aanvraag beoordelen. Er wordt dan beoordeeld of de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op een Gemeentepolis.

  • Wél recht op een Gemeentepolis
    Als blijkt dat de aanvrager wél recht heeft op een Gemeentepolis, dan krijgt degene dit te horen via zijn of haar gemeente. Later ontvangt hij of zij van de zorgverzekeraar per e-mail of per post een polis.
  • Geen recht op een Gemeentepolis
    Als blijkt dat de aanvrager géén recht heeft op een Gemeentepolis, dan krijgt degene dit te horen via zijn of haar gemeente.
  • Achteraf geweigerd
    In een enkel geval kan het voorkomen dat de zorgverzekeraar een aanvraag in eerste instantie heeft goedgekeurd, maar dat de gemeente de aanvraag achteraf afkeurt. Als dit gebeurt, communiceert de gemeente dit met de aanvrager.

Wanneer gaat de zorgverzekering in?

Is de persoon voor wie de zorgverzekering wordt aangevraagd al verzekerd bij de zorgverzekeraar die samenwerkt met de gemeente? Dan mag er ook een Gemeentepolis aangevraagd worden. Als degene mag meedoen laat de zorgverzekeraar weten wanneer de zorgverzekering begint.

Vraag je de Gemeentepolis aan, maar betekent dit er moet worden overgestapt van zorgverzekeraar? Dan gaat de Gemeentepolis pas in per 1 januari, dus het nieuwe jaar.

Contact

Als je vragen hebt over het aanvragen van een Gemeentepolis voor iemand anders of als je meer informatie wilt, dan kan je contact opnemen met Gezondverzekerd.nl via ons contactformulier. Vragen die beantwoord moeten worden door een gemeente of een verzekeraar, sturen wij door.

Je mag ook direct contact opnemen met de betreffende gemeente of zorgverzekeraar.  Je vindt deze contactgegevens op de pagina van de gemeente. Zoek jouw gemeente op via de zoekbalk op de beginpagina. Klik daarna op jouw gemeente. Klik nu linksboven op de pagina op ‘Gemeente contact’. Hier vind je de contactgegevens van de gemeente en de zorgverzekeraar.