Skip to content

Bekijk welke zorgverzekeringen, of energiecontracten jouw gemeente aanbiedt.

Algemene voorwaarden

3 minuten leestijd |

De website Gezondverzekerd.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de productgegevens, beoordelingen en de premieoverzichten correct zijn. Specifiek voor productgegevens en premie overzichten geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten mede omdat deze gegevens worden aangeleverd en onderhouden door derden. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.

De op de website getoonde premies zijn de premies waarin de eventuele gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering voor minima is meegenomen in het eindbedrag. Indien u op grond van uw (gezins) inkomen geen recht heeft op de eventuele gemeentelijke bijdrage kan de feitelijk door u te betalen premie hoger liggen dan de op de website getoonde premie. Indien uw gemeente de mogelijkheid biedt van online aanmelden via Gezondverzekerd.nl dan gaat u door het aanvinken van de eigen verklaring op het aanmeldformulier expliciet akkoord met de voorwaarden waaronder u recht heeft op de gemeentelijke bijdrage.

BS&F garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. BS&F aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden elektronische berichten.

BS&F aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

BS&F behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal). Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gebruikte logo’s behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BS&F is het niet toegestaan hyperlinks naar Gezondverzekerd.nl aan te bieden.

Indien u een fout heeft ontdekt op de website, laat dit ons dan weten via info@gezondverzekerd.nl.