Privacy

Voor het maken van een vergelijking en het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor minima op onze website ontkomt u er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat u als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen u graag uit waar we uw gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan. Gezondverzekerd.nl wordt beheerd door Bureau BS&F, Dokter Klinkertweg 10c, 8025 BS te Zwolle.

Gebruik van onze site

Gezondverzekerd.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen.

Als u onze site gebruikt, worden cookies op uw computer gezet en we vinden het belangrijk dat u weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Meer informatie over het gebruik van cookies leest u op de volgende pagina

Vergelijken en aanmelden

Uw (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het maken van een persoonlijke vergelijking en voor het, op uw verzoek, aanvragen van een collectieve zorgverzekering voor minima indien uw gemeente dit online mogelijk maakt. Indien we de aanvraag voor u verzorgen dan geven we uw gegevens eenmalig direct door aan de betreffende zorgverzekeraar en zorgt deze voor de verdere afhandeling. Uw gegevens worden opgeslagen door Gezondverzekerd.nl.

Links naar andere websites

Op Gezondverzekerd.nl vindt u links naar andere websites. Hoewel we niet zomaar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met uw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als dat er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

BS&F garandeert u dat we met uw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan de zorgverzekeraar waarbij u een collectieve zorgverzekering voor minima aanvraagt. Verzekeraars en volmachtorganisaties kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, uw gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind u ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

BS&F heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen u een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die u achterlaat en de verwerking ervan. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: BS&F, Dokter Klinkertweg 10c, 8025 BS Zwolle, ter attentie van de Afdeling Juridische Zaken. Of stuur een e-mail naar: info@gezondverzekerd.nl.

Wijzigingen

BS&F heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid op Gezondverzekerd.nl.

Copyright

© 2018 BS&F BV. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BS&F BV worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.

Uw mening