Skip to content

Bekijk welke zorgverzekeringen, of energiecontracten jouw gemeente aanbiedt.

Privacyverklaring

16 minuten leestijd |

Dit is de privacyverklaring van Gezondverzekerd.nl. Hierin leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je onze website bezoekt, onze tools gebruikt, een gemeentelijke regeling (zoals een Gemeentepolis of Energietoeslag) via onze website aanvraagt, bepaalt of je kunt besparen op je energierekening, wilt overstappen van energieleverancier, wanneer je wilt bepalen welke tegemoetkomingen voor jou beschikbaar zijn of wanneer je contact met ons hebt.

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden, zoals hyperlinks. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we je voordat deze wijzigingen van kracht worden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet Avg in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kun je vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Gezondverzekerd.nl is een initiatief van BS&F B.V., gevestigd aan de Dokter van Deenweg 162 (8025 BM) in Zwolle. BS&F werkt samen met gemeenten en zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun afspraken over de Gemeentepolis, een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Op Gezondverzekerd.nl kun je informatie vinden over de Gemeentepolis in jouw gemeente en een aanvraag doen voor de Gemeentepolis. Ook kun je met Energie op Gezondverzekerd.nl bepalen of je kunt besparen op je energierekening en eventueel overstappen van energieleverancier.

BS&F is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Daarnaast schakelen de gemeenten ons als verwerker in ter ondersteuning bij de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden op basis van de Participatiewet. Denk hierbij aan de uitvoering van gemeentelijke regelingen zoals de Gemeentepolis en de Energietoeslag. Voor meer informatie over de wijze waarop gemeenten jouw persoonsgegevens (laten) verwerken, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van je gemeente.

Met Energie op Gezondverzekerd.nl kun je bepalen of een besparing mogelijk is op je energierekening. Ook kun je eventueel overstappen naar een andere energieleverancier. Hierbij werken wij samen met Saemen (MTVTD B.V.). Om je te helpen met Energie is het nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Gezondverzekerd.nl en Saemen zijn daarbij allebei aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG. Daarom hebben wij een gezamenlijke regeling gesloten met afspraken om de rolverdeling bij de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken en afspraken te maken over de invulling van onze verplichtingen uit de AVG. Doel van de regeling is om effectieve naleving van de AVG te waarborgen en ervoor te zorgen dat je jouw rechten kunt uitoefenen.

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens die te vinden zijn in paragraaf 8.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe komen we aan jouw gegevens?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van en over jou:

A) Naam- en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je via onze website contact met ons opneemt, zoals je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

B) Gegevens ten behoeve van het aanvragen van een gemeentelijke regeling
Om via Gezondverzekerd.nl een gemeentelijke regeling zoals de Gemeentepolis of Energietoeslag aan te vragen is het noodzakelijk om, naast de onder (a) genoemde gegevens, ook onderstaande gegevens in te vullen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om via Gezondverzekerd.nl een gemeentelijke regeling aan te vragen.

Deze gegevens lever je aan door zelf het aanvraagformulier in te vullen of door gebruik te maken van de Ockto-app. Dit verschilt per regeling en/of gemeente.

  • Je adresgegevens, en in voorkomend geval ook afwijkende contactgegevens (bijvoorbeeld van een bewindvoerder);
  • Je geboortedatum;
  • Je geslacht;
  • Je nationaliteit;
  • Identificatienummers (burgerservicenummer (BSN) en relatienummer);
  • Burgerlijke staat;
  • De samenstelling van je huishouden;
  • Je bankrekeningnummer (IBAN).

Ook vragen we je om gegevens over je inkomens- en/of vermogenspositie, bijvoorbeeld of je een bijstandsuitkering ontvangt en of je wel/niet onder de door de gemeente gestelde inkomens- en evt. vermogensgrens valt.

Als je een Gemeentepolis aanvraagt vragen we je daarnaast het volgende:

Of je een betalingsachterstand hebt bij de huidige zorgverzekeraar (omdat je dan vaak niet kunt overstappen) en of je loonbelastingplichtig bent in het buitenland (omdat dit invloed heeft op de verzekeringsplicht in Nederland).

We vragen je ook informatie in te vullen over zowel de huidige als de nieuw af te sluiten verzekering, bijvoorbeeld het label en of je al via de gemeente verzekerd bent.

Het afsluiten van een pakket zonder tandverzekering is vaak alleen mogelijk wanneer je een kunstgebit hebt. Daarom vragen we je dan ook in te vullen of je een boven- en onderprothese hebt.

Tot slot kunnen we je ook vragen om verblijfsdocumenten (voor de verzekeraar) dan wel loonstrookjes (voor de gemeente).

Als je gebruik maakt van de Nibud-rekentool binnen Tegemoetkomingen:

Dan wordt aan je gevraagd gegevens over jouw situatie in te vullen. Als je wilt kun je het resultaat per e-mail ontvangen. Dit doen we alleen als jij ons daarvoor toestemming geeft.

C) Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt.

Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt.

Wanneer je onze website bezoekt, registreren we onder meer je IP-adres, MAC-adres en je surfgedrag op onze website. We verzamelen deze informatie ook via identifiers in cookies, scripts en vergelijkbare technologieën. Als je jouw gemeente wilt selecteren op de website vragen we om je locatie te delen om het makkelijker te maken om jouw gemeente te vinden. Je kunt ook zelf je gemeente selecteren. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe en waarom wij cookies gebruiken.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

4.1 BS&F gebruikt de in paragraaf 3 beschreven gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

A) Voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden

Wij gebruiken de gegevens om het voor jou mogelijk te maken om bepaalde diensten via Gezondverzekerd.nl af te nemen en onze website te kunnen gebruiken.

Op Gezondverzekerd.nl kun je je oriënteren binnen het aanbod voor een Gemeentepolis en kun je deze vergelijken met andere zorgverzekeringen. Tevens kun je op deze website een indicatie krijgen of je in aanmerking komt voor deelname aan de Gemeentepolis en kun je in veel gevallen online een aanvraag indienen. Ook kun je Energietoeslag aanvragen op de website en gebruik maken van de Nibud rekentool voor landelijke tegemoetkomingen.

Wanneer je via onze website een aanvraag indient voor een Gemeentepolis, delen wij jouw persoonsgegevens met de gemeente en de zorgverzekeraar zodat zij jouw aanvraag kunnen verwerken. De gemeente beoordeelt of je in aanmerking komt voor deelname en een eventuele financiële bijdrage vanuit de gemeente. De zorgverzekeraar beoordeelt of je deze collectieve zorgverzekering kunt afsluiten. Bij akkoord verwerken de gemeente en de zorgverzekeraar jouw aanvraag en neem je deel aan de Gemeentepolis.

Wanneer je via onze website een aanvraag indient voor Energietoeslag, delen wij jouw persoonsgegevens met de gemeente zodat deze jouw aanvraag kan beoordelen. Bij akkoord verwerkt de gemeente jouw aanvraag en heb je recht op Energietoeslag.

Wanneer je gebruik maakt van de Nibud rekentool voer je bepaalde gegevens in die noodzakelijk zijn om jouw recht op landelijke tegemoetkomingen in te schatten. Als je wilt kunnen we jou daarvan een overzicht sturen per e-mail.

Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier op de website is het nodig om jouw e-mailadres te verwerken zodat wij je een antwoord kunnen sturen.

B) Voor onderzoek om onze diensten te verbeteren

We verwerken jouw gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren en te verbeteren. We voeren bijvoorbeeld onderzoek uit naar algemene trends in het gebruik van onze website en diensten en naar het gedrag en de voorkeuren van onze websitebezoekers.

C) Voor het sturen van serviceberichten en commerciële berichten

Je kunt je op Gezondverzekerd.nl aanmelden om e-mails te ontvangen over de Gemeentepolis of andere ontwikkelingen op de website of in de dienstverlening.

Wanneer je je daarvoor via onze website aanmeldt, kunnen wij je door middel van een ‘premiealert’ jaarlijks een e-mail sturen zodra de nieuwe premies voor de Gemeentepolis bekend zijn. Je kunt jouw toestemming voor het sturen van een premiealert op elk gewenst moment intrekken. Gebruik hiervoor de afmeldlink onderaan de e-mail of neem contact met ons op (zie ‘8. Contactgegevens’). 

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen wij je e-mails sturen om je te attenderen op andere regelingen waar je mogelijk recht op hebt om besparingen te realiseren. Dit kunnen andere regelingen zijn dan de Gemeentepolis van andere partijen dan BS&F. Dit doen we door jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (waaronder informatie uit de Ockto-app) te combineren en deze gegevens geautomatiseerd te analyseren.

D) Voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We verzamelen, bewaren en gebruiken jouw gegevens voor interne doeleinden, zoals voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.2 Wettelijke grondslagen: We verwerken jouw gegevens enkel op grond van jouw toestemming, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst, of op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. Je kunt op elk moment jouw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen die worden gegeven bij de verwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Daarnaast kun je ook op de in ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om jouw toestemming in te trekken. Indien je weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of de naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die je bij ons hebt aangevraagd.

Indien we jouw gegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, dan lichten we deze belangen nader toe bij de betreffende verwerkingsactiviteiten. Wil je graag de volledige belangenafweging ontvangen die wij voorafgaand hebben gemaakt, neem dan contact met ons op via de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier.

4.3 Profilering: Als je een regeling aanvraagt op Gezondverzekerd.nl die afhankelijk is van jouw inkomen is sprake van ‘profilering’ omdat jouw inkomenssituatie dan wordt geanalyseerd. Het gevolg hiervan is dat duidelijk wordt of je wel of geen recht hebt op deelname aan de regeling die je hebt aangevraagd. Hierbij is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, omdat altijd een mens meekijkt.

4.4 Doelbinding: Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld. Bijvoorbeeld omdat je een Gemeentepolis hebt aangevraagd en wij of de gemeente je ook wil wijzen op je recht op een andere regeling. Zoals een stadspas. In dat geval wordt vooraf een zogenaamde ‘doelbindingstoets’ uitgevoerd om te bepalen of dit in het betreffende geval verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verzameling van de gegevens.

5. Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

Wij delen de door jou verstrekte gegevens met derde partijen om de aanvraag van een gemeentelijke regeling zoals de Gemeentepolis of Energietoeslag te kunnen verifiëren en af te handelen. We delen jouw gegevens daarom afhankelijk van de regeling die je aanvraagt met gemeenten en eventueel zorgverzekeraars. Hiermee stellen we hen in staat te kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit onder meer de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet. Dit is daarnaast nodig voor zorgverzekeraars om de verzekeringsovereenkomst uit te voeren en premieachterstanden te voorkomen. Ook maken we het hen mogelijk controles, statistische analyses en/of onderzoek uit te voeren ten behoeve van controle op rechtmatige levering van zorg, fraudebestrijding en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Voor het onderdeel Energie werken wij zoals hierboven uitgelegd samen met Saemen. Saemen heeft daarom toegang tot jouw gegevens als je gebruik maakt van Energie.

We maken ook gebruik van derden voor het leveren van onze diensten, zoals ICT-leveranciers en de partijen genoemd in onze cookieverklaring. Zij helpen ons onder andere bij het bouwen, onderhouden en uitbreiden van de functionaliteiten op Gezondverzekerd.nl en het koppelen aan systemen van gemeenten en zorgverzekeraars. Om mails aan jou te kunnen versturen maken we gebruik van MailChimp. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp.

Wij zullen verder geen gegevens aan andere categorieën partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Onze serviceproviders en partners kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). In dergelijke gevallen is sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens. De wet- en regelgeving van deze landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van je persoonsgegevens als de wet- en regelgeving van Nederland.  Waar nodig treft BS&F passende maatregelen om te voldoen aan de eisen die de geldende privacyregelgeving stelt aan de internationale doorgifte van persoonsgegevens, zoals de in Europees verband vastgelegde standaard-contractbepalingen (zie art. 46 AVG). We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken aan ontvangers die in de VS zijn gevestigd als sprake is van een passend beschermingsniveau (artikel 45 AVG). In sommige gevallen kunnen wij je uitdrukkelijke toestemming vragen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (artikel 49 AVG). Voor meer informatie over deze (contractuele) waarborgen, kun je op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen

6. Hoe beveiligen wij jouw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Onze informatiebeveiliging is gecertificeerd op basis van de ISO27001-normering. Dit betekent dat Gezondverzekerd.nl technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om verlies en misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en overeenkomsten met derden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting die rust op jouw gemeente of op ons. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden.

7. Hoe kun je jouw wettelijke rechten uitoefenen?

Je kunt op de onder ‘8. Contactgegevens’ beschreven manier contact met ons opnemen om de rechten uit te oefenen die jou zijn toegekend op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht (1) tot inzage, (2) op rectificatie, (3) op verwijdering, (4) op beperking van de verwerking van jouw gegevens, (5) om jouw gegevens over te dragen, en (6) om bezwaar te maken tegen de verwerking.

NB:We zullen je in bepaalde gevallen vragen om aanvullende informatie zodat wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

 1. Recht tot inzage
  Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken en jeu kunt inzage verkrijgen in deze gegevens door het ontvangen van een afschrift daarvan. Als we reageren op jouw verzoek tot inzage verstrekken we je ook aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en andere informatie die je nodig hebt om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

 2. Recht op rectificatie
  Je hebt het recht jouw gegevens te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Op jouw verzoek verbeteren we onjuiste persoonsgegevens over jou, en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

 3. Recht op verwijdering
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen en, voor zover mogelijk, dat andere verwerkingsverantwoordelijken met wie wij jouw gegevens hebben gedeeld dat ook doen. Overigens vindt verwijdering van jouw persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats; deze gevallen staan vermeld in artikel 17 van de AVG. Dit betreft onder meer gevallen waarin jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat back-ups zijn gewist.

 4. Recht op beperking van verwerking
  Je hebt het recht de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken, wat inhoudt dat de verwerking van jouw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de juistheid van jouw persoonsgegevens wordt betwist maar er enige tijd gemoeid is met het verifiëren daarvan. Dit recht belet ons niet om jouw persoonsgegevens te blijven opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven word je daarvan op de hoogte gesteld.

 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens houdt in dat je het recht hebt de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden jouw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

 6. Recht van bezwaar
  Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons kunt verzoeken jouw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing indien ‘gerechtvaardigde belangen’ (met inbegrip van profileren) de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’). Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profileren, voor zover dergelijke profilering verband houdt met direct marketing, heb je te allen tijde het recht hiertegen kosteloos bezwaar te maken. Wanneer je dit recht uitoefent worden jouw persoonsgegevens niet langer door ons voor dit doel verwerkt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij gerechtigd zijn de in dit artikel bedoelde rechten te ontzeggen of beperken. In alle gevallen maken wij een zorgvuldige afweging of hiertoe reden bestaat en stellen wij je daarvan op de hoogte.

Zo kan het recht tot inzage worden ontzegd wanneer dit nodig is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen, of kan geweigerd worden jouw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking van deze gegevens nodig is ter nakoming van wettelijke verplichtingen. Je hebt altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Als je besluit jouw toestemming in te trekken voor bepaalde verwerkingen, heeft dat geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot op dat moment zijn uitgevoerd. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan niet worden uitgeoefend wanneer deze persoonsgegevens niet door jou zijn verstrekt of wanneer de gegevens niet op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst door ons zijn verwerkt.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactgegevens

Wij horen het graag als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons als volgt bereiken:

Mail: support@gezondverzekerd.nl
Website: https://www.gezondverzekerd.nl/contact/
Post: Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2023 en vervangt alle eerdere versies.