Skip to content

Bekijk welke zorgverzekeringen, of energiecontracten jouw gemeente aanbiedt.

Woordenlijst

8 minuten leestijd |

Als je een zorgverzekering wilt afsluiten, dan kom je verschillende woorden tegen die je lastig kan vinden. Daarom geven wij een simpele uitleg over woorden die je tegenkomt bij het afsluiten van een zorgverzekering.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering bevat vergoedingen voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie, tandarts en hulpmiddelen zoals brillen.

Basisverzekering

Iedereen die woont en/of werkt in Nederland moet een basisverzekering hebben. Met een basisverzekering hoef je niet al je zorgkosten zelf te betalen. Welke kosten worden betaald door jouw basisverzekering wordt bepaald door de Nederlandse overheid. Met een basisverzekering ben je onder andere verzekerd voor:

Met een basiszorgverzekering ben je onder andere verzekerd voor:

 •  Huisartsenzorg
 • Ziekenhuiszorg
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Tandzorg tot 18 jaar
 • Kraamzorg en verloskundige zorg
 • Ziekenvervoer

Soms moet je een deel van de zorgkosten die vallen onder de basisverzekering zelf betalen. Dat noemen we eigen bijdrage of eigen risico. Met een Gemeentepolis zijn veel eigen bijdragen verzekerd in de aanvullende verzekering en kun je vaak ook het eigen risico meeverzekeren.

Betalingsachterstand

Wanneer je rekeningen niet op tijd betaalt, krijg je een betalingsachterstand. Je loopt letterlijk achter met het betalen van je rekening. Een betalingsachterstand bij je zorgverzekeraar kan invloed hebben op het afsluiten van een Gemeentepolis.

Bijstandsuitkering

Als je te weinig geld hebt om rond te kunnen komen heb je misschien recht op een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering kun je aanvragen bij je gemeente.

Bijstandsnorm

Hoeveel geld jij ontvangt als je in de bijstand zit, hangt af van de bijstandsnorm. Bij de bijstandsnorm wordt er gekeken naar jouw situatie om de juiste hoogte van de bijstand vast te stellen. Zo wordt er gekeken of jij kinderen hebt, of je samenwoont en welke leeftijd je hebt.

Collectieve zorgverzekering

Een collectief is een ander woord voor ‘een grote groep’. Een collectieve zorgverzekering is dus een verzekering waarbij een grote groep mensen zich tegelijk verzekert bij één verzekeraar. Omdat een grote groep zich tegelijkertijd verzekert, kunnen er speciale afspraken gemaakt worden. Daarom krijg je bij een collectieve zorgverzekering meestal korting en een hogere vergoeding.

Voordeel van een collectieve zorgverzekering zijn vaak:

 • Korting op de premie;
 • Uitgebreide vergoedingen.

  Een Gemeentepolis is een soort collectieve zorgverzekering. Via de gemeente sluit een grote groep mensen tegelijk een zorgverzekering af. Gemeenten maken met één of meerdere zorgverzekeraars speciale afspraken. Hierdoor hebben zij voor hun inwoners met een laag inkomen een voordelige zorgverzekering geregeld: de Gemeentepolis
  In Nederland zijn 725.000 mensen collectief verzekerd via de Gemeentepolis.

Dekking

De dekking van een zorgverzekering geeft aan wat er vergoed wordt door de zorgverzekering. Hoe hoger de dekking, hoe meer er wordt vergoed. Als er dus wordt gezegd: “De dekking van de tandartskosten is 100% tot €1.500”, dan betekent dit dat tandartskosten worden vergoed tot €1.500. 

Eigen bijdrage

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed door de zorgverzekering wordt een eigen bijdrage gevraagd. Een eigen bijdrage is een deel van de zorgkosten dat toch niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Dan moet je dus een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Binnen de basisverzekering worden onder andere eigen bijdragen gevraagd voor sommige medicijnen, hulpmiddelen en kraamzorg.

Bij de meeste gemeenten die een Gemeentepolis aanbieden, hoef je geen eigen bijdrage meer te betalen. Dit is dan opgenomen binnen jouw verzekering via de gemeente.

Eigen risico

Wanneer je zorg nodig hebt vanuit de basisverzekering geldt voor de meeste zorg een eigen risico. Dat is een bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekering de kosten vergoedt. De overheid heeft wettelijk bepaald dat het verplicht eigen risico binnen de basisverzekering €385 is.

Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico. Bijvoorbeeld als je naar de huisarts gaat hoef je geen eigen risico te betalen.

Gelukkig kun je het eigen risico vaak meeverzekeren bij een Gemeentepolis die je afsluit via Gezondverzekerd.nl. Als dit bij de zorgverzekering via jouw gemeente ook zo is, dan betaalt jouw verzekering ook de eerste €385 van de zorg.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is geld dat je krijgt van de Nederlandse overheid om de te helpen met het betalen van de huur van je woning. Net als alle andere toeslagen kun je huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Inkomen

Onder inkomen wordt alles verstaan wat iemand ontvangt in de vorm van geld. Onder het inkomen valt onder andere loon dat je verdient met werk maar ook uitkeringen. Als je een laag inkomen hebt mag je meedoen aan de Gemeentepolis. Vaak kijken gemeenten hierbij naar je netto maandinkomen.

Gemeentepolis

De Gemeentepolis is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het is een collectieve zorgverzekering die wordt aangeboden door een gemeente. Voordelen van een Gemeentepolis zijn vaak dat:

 •  de gemeente meebetaalt aan deze zorgverzekering;
 • de zorgverzekeraar korting geeft;
 • het eigen risico en de eigen bijdragen in veel gevallen meeverzekerd zijn; en
 • uitgebreide vergoedingen met veelal 100% dekkingen.

Laag inkomen

Gemeenten helpen mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld met de Gemeentepolis. Wat precies een laag inkomen is verschilt per gemeente. Vaak kijkt de gemeente hiervoor naar je netto maandinkomen. Toeslagen die je krijgt zoals zorgtoeslag of huurtoeslag rekent je gemeente niet mee bij het bepalen of je een laag inkomen hebt.

Als je een bijstandsuitkering hebt dan heb je altijd een laag inkomen.

Netto maandinkomen

Het netto maandinkomen is het bedrag dat jij elke maand ontvangt op je rekening (uit bijvoorbeeld werk of een uitkering). Als er wordt gesproken over ‘gezamenlijk netto maandinkomen’ dan wordt hier het inkomen van jou en jouw partner samen bedoeld.

Bij het bepalen of jouw netto maandinkomen een laag inkomen is worden toeslagen die je ontvangt niet meegeteld door de gemeente.

Polis

Wanneer je een verzekering afsluit, ben je verbonden aan een verzekeraar. Dit wordt vastgelegd in een polis, ook wel een polisblad genoemd. Met een polis kan je aantonen dat je verzekerd bent en bij welke verzekeraar dat is.
Heb je een verzekering afgesloten? Dan moet de verzekeraar een polis afgeven. Dit is zo bepaald in de Nederlandse wet.

Premie

Het bedrag dat jij elke maand betaalt voor je zorgverzekering wordt premie genoemd.

Schuld

Wanneer je een persoon of organisatie nog geld moet betalen, heb je een schuld. Als je een schuld hebt bij je zorgverzekeraar dan kan dit gevolgen hebben voor het aanvragen van een Gemeentepolis.

Sociaal minimum

Het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven wordt het sociaal minimum genoemd. Dit bedrag wordt bepaald door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het sociaal minimum inkomen is voor iedereen anders. Dit heeft te maken met jouw leeftijd en leefsituatie, zoals het hebben van een partner en/of kinderen.

Tandartsverzekering

Een tandartsverzekering is een speciale aanvullende verzekering met vergoedingen voor tandartskosten.

Vergoeding

Een vergoeding is een bedrag dat door jouw zorgverzekering wordt betaald voor de zorgkosten die jij maakt.

Vermogen

Het vermogen is de waarde van jouw bezittingen min de waarde van jouw schulden. Vermogen zit in bezittingen als spaargeld, overwaarde op je eigen huis, aandelen maar bijvoorbeeld ook je auto. Als je schulden hebt wordt je vermogen daardoor lager. Een hypotheek is ook een schuld. Als vermogen meetelt om mee te kunnen doen aan de Gemeentepolis stelt je gemeente vast hoeveel vermogen je mag hebben en wat precies meetelt als vermogen.

Als er wordt gesproken over ‘gezamenlijk vermogen’ dan wordt hier vaak het vermogen van jou, jouw partner en kinderen tot 18 jaar samen bedoeld.

Vermogensbestanddelen

Vermogen van een persoon is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden vermogensbestanddelen genoemd.

Verzekering wettelijk eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekering de kosten vergoedt. Het is bij de Gemeentepolis vaak mogelijk om de kosten van het eigen risico mee te verzekeren. Zo zorg je ervoor dat je naast de premie van je zorgverzekering niet meer hoeft te betalen voor het eigen risico als je zorgkosten maakt.

Bij een Gemeentepolis kun je het eigen risico vaak meeverzekeren. Soms lijkt het dan alsof je premie minder voordelig is dan bij een gewone verzekering. Vaak klopt dat niet. Als je zorgkosten hebt die vallen onder het eigen risico betaal je uiteindelijk vaak minder voor meer zorg. Achteraf gezien ben je dan voordeliger uit als je het vergelijkt met een reguliere zorgverzekering zonder verzekering van het eigen risico.

Herverzekeren Eigen Risico

Het Herverzekeren van het eigen risico is een schadeverzekering voor een aantal gemeentepakketten. Dit betekent dat de verzekerde een maandelijkse premie betaalt. Deze schadeverzekering dekt het risico af voor het betalen van het eigen risico. De verzekerde krijgt het eventueel niet-verbruikte eigen risico niet terug.

Let op:

Heb je al een deel of het volledige eigen risico verbruikt dit jaar? Dan is het niet altijd voordelig om Herverzekeren Eigen Risico aan te vragen. Je betaalt dan namelijk dubbel: het al betaalde eigen risico én de premie voor Herverzekeren Eigen Risico.

Wanneer het Gemeentepakket tussentijds stopt, stopt de verzekering Herverzekeren Eigen Risico ook. Verbruik je na stopzetting het eigen risico? Dan betaal je het eigen risico zelf, wanneer dit nog niet volledig betaald is. Je bent daar dan niet meer voor verzekerd.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is geld dat je krijgt van de Nederlandse overheid om je te helpen bij het betalen van de premie van je basisverzekering en je eigen risico. Net als alle andere toeslagen kun je zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering bevat vergoedingen voor zorgkosten. Er zijn verschillende soorten zorgverzekeringen: basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. Een tandartsverzekering is een speciale aanvullende verzekering met vergoedingen voor tandartskosten.