Hoe werkt het

De gemeente Altena biedt samen met VGZ en CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.

Kom ik in aanmerking

Om te mogen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Altena  geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de netto bijstandsnorm. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd geldt een extra vrijlating  voor het vermogen van € 6.000 per persoon. Dit betekent dat  de grens van het vermogen:

  • Voor een alleenstaande vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 12.120,-
  • Voor gehuwden/samenwonenden waarvan er één de AOW-leeftijd heeft € 18.240,-
  • Voor gehuwden/samenwonenden die alle twee de AOW-leeftijd hebben  € 24.240,-

Bent u in de leeftijd van 18 tot 21 jaar?
Dan gelden er aparte regels. De gemeente Altena vertelt u deze regels graag. Neem hiervoor contract met ons op. Samen kunt u dan bepalen of aanmelden voor de collectieve zorgverzekering zinvol is.