Hoe werkt het

Heeft u een laag inkomen? Uit werk, als zelfstandige, door een uitkering of een klein pensioen? Of heeft u een chronische ziekte of beperking?

De Gemeentepolis van Salland Zorgverzekeringen
Speciaal voor u heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt met Salland Zorgverzekeringen over een passende zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen.

De gemeentepolis van Salland Zorgverzekeringen
De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, een uitgebreide aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De gemeente draagt bij in uw premie.

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan zijn uw kinderen gratis meeverzekerd.

In het kort:

  • U kunt kiezen uit twee pakketten: de Gemeentepolis Extra en de Gemeentepolis Plus.
  • De basisverzekering is bij elk pakket gelijk.
  • Beide pakketten hebben een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de Gemeentepolis Plus krijgt u meer vergoed dan bij de Gemeentepolis Extra.
  • Bij de Gemeentepolis Plus betaalt u geen wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Bij de Gemeentepolis Extra kunt u vrijwillig sparen voor het eigen risico.
  • Bij de Gemeentepolis Plus krijgt u uw eigen bijdragen Wmo vergoed.

Betaling zorgpremie
U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de premie aan Salland Zorgverzekeringen. Met een automatische incasso kunt u dat eenvoudig regelen. U geeft Salland Zorgverzekeringen dan toestemming om de premie elke maand van uw rekening af te schrijven. Zo bent u nooit te laat met betalen.

Kom ik in aanmerking

U kunt gebruik maken van een collectieve zorgverzekering via uw gemeente als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Wilt u weten of dat kan? Kijk dan hieronder bij ‘uw pakketkeuze’ om een inschatting te maken of u in aanmerking komt.

Voor wie?
Als u een laag inkomen, een chronische ziekte of een beperking heeft, kunt u meedoen aan de Gemeentepolis.

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van het sociaal minimum. Soms mag het inkomen hoger zijn, maar nooit meer dan 130% van het sociaal minimum. Dit is het geval als voor u, uw eventuele partner of kind:

  • Een gehandicaptenparkeerkaart nodig is;
  • Of een Wmo-voorziening nodig is;
  • Of in 2018, 2019 en 2020 het verplicht eigen risico voor zorgkosten (€ 385) helemaal is opgemaakt (u kunt dit opvragen bij uw zorgverzekeraar);
  • Of een Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig is. Bij langdurige zorg moet dit blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Als u een hoger inkomen heeft, maar door hoge zorgkosten in financiële nood komt, kunt u voor ondersteuning een beroep op het sociaal wijkteam doen. Het wijkteam kijkt dan samen met u naar een oplossing.

Vergoeding hoge zorgkosten
Bij een chronische ziekte of lichamelijke beperking maakt u vaak extra kosten. De gemeente Zwolle komt tegemoet aan een deel van deze kosten. Meer informatie hierover vindt u op www.zwolle.nl/tegemoetkoming. Daar staat ook het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook opvragen via telefoonnummer 14 038. Medewerkers van Op Orde Zwolle hebben het formulier ook en kunnen helpen met  invullen. Op www.opordezwolle.nl kunt u zien hoe u hen kan bereiken. Meer regelingen van de gemeente vindt u op www.zwolle.nl/extra’s-voor-volwassenen.