Hoe werkt het

De gemeente Winterswijk biedt inwoners een collectieve zorgverzekering aan. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering.

U komt in aanmerking voor de zorgverzekering als u een inkomen heeft tot 130% van het bijstandsniveau. Dat betekent dat u – tot de pensioengerechtigde leeftijd – een inkomen heeft tot €  1.272,57 (alleenstaande) of € 1.817,96 (echtpaar). Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.425,23 (alleenstaande) of € 1.940,80 (echtpaar). Let op: deze bedragen zijn exclusief de vakantietoeslag.

Daarnaast mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Voor een alleenstaande is de vermogensgrens € 6.120,00 en voor een echtpaar € 12.240,00.

U kunt voor verschillende pakketten kiezen. De collectieve zorgverzekering biedt vergoedingen voor de eigen bijdrage voor Wmo en thuiszorg, brillen en lenzen, fysiotherapie, ziekenvervoer en heel veel meer. U krijgt dus meer zorg voor een gunstigere premie.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.