Hoe werkt het

De gemeente Wijchen biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De gemeente heeft de inkomensgrens gesteld op 120% van de bijstandsnorm. Onder inkomen wordt onder andere verstaan: loon, sociale uitkeringen, pensioen en alimentatie.

Kom ik in aanmerking

Inkomens- en vermogenscheck
U kunt zich aanmelden voor deze gemeentezorgverzekering. U moet inwoner zijn van de gemeente Wijchen en een inkomen tot max 120% van de bijstandsuitkering hebben. Met inkomen wordt bedoeld een uitkering of salaris, maar ook huuropbrengsten, heffingskortingen en alimentatie. Uw vermogen mag als alleenstaande max. € 6.295 of als alleenstaande ouder of gehuwde max. € 12.590,- zijn (de waarde van een eigen huis telt niet mee).