Hoe werkt het

De gemeente Veere biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Als u een uitkering via Orionis Walcheren ontvangt, machtigt u Orionis Walcheren om het verschuldigde premiebedrag maandelijks op uw uitkering in te houden en door te betalen aan zorgverzekeraar CZ.
Is de hoogte van uw uitkering niet toereikend om het verschuldigde premiebedrag in te houden of ontvangt u geen uitkering via Orionis Walcheren, dan moet u zelf de maandelijkse premiebetaling regelen.

Kom ik in aanmerking

Welk vermogen en welke bijstandsnorm voor u van toepassing is, kunt u vinden op de normenkaart van Orionis Walcheren. De normenkaart kunt u hier vinden.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende bijstandsnormen.

Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder 130% = € 1.376,74
Gehuwd/samenwonend 130% = € 1.966,77

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder 130% = € 1.539,54
Gehuwd/samenwonend ( één of beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder) 130% = € 2.088,94

(ook als de echtgenoot ouder is dan 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt)

Let op, de bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De bedragen zijn berekend over 2020 en zullen in 2021 wijzigen.