Hoe werkt het

Speciaal voor mensen met een laag inkomen en zorgkosten heeft uw gemeente Veendam samen met Menzis een collectieve zorgverzekering samengesteld.

Kies een pakket dat bij u past
Binnen de zorgverzekering van de gemeente Veendam kunt u kiezen uit 1, 2 of 3 aanvullende verzekeringen. Heeft u weinig zorgkosten dan is ‘GarantVerzorgd’ 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u hoge zorgkosten kies dan ‘GarantVerzorgd’ 3. Kiest u voor ‘GarantVerzorgd’ 3 en maakt u gebruik van de huishoudelijke hulp, dan hoeft u geen eigen bijdrage huishoudelijke hulp te betalen. Verder kunt u uit  3 tandartsverzekeringen of een protheseverzekering kiezen.

Extra dekking eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen
Naast alle genoemde voordelen heeft de gemeente Veendam de collectieve aanvullende verzekeringen uitgebreid met een vergoeding voor eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maatwerkvoorzieningen.

Verplicht eigen risico
Ook heeft de gemeente het verplichte eigen risico voor u afgedekt. Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico 2021. Bij deze collectieve zorgverzekering van de gemeente heeft u deze kosten niet als u kiest voor ‘GarantVerzorgd’ 3.

Kom ik in aanmerking

Per 1 januari 2022 komt  u voor deze zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen heeft en woonachtig bent in de gemeente Veendam. Wij bedoelen met een laag inkomen een uitkering of inkomsten tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. De vakantietoeslag wordt hierbij niet meegerekend.

 

Voorwaarden deelname gemeentepolis

  • U bent inwoner van de gemeente Veendam; en
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm excl. VT (zie tabel hieronder); en
  • Naast de basisverzekering sluit u tenminste ook een van de aanvullende verzekeringspakketten GarantVerzorgd 1, 2 of 3 af (plus een Garant TandVerzorgd 250).

 

Tabel inkomensnormen 130% bijstandsnorm

 

Gezinssituatie 21 jaar tot AOW Inkomen 130% excl. vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.332,19
Samenwonend / getrouwd € 1.903,14

 

Gezinssituatie AOW-leeftijd Inkomen 130% excl. vakantiegeld
Alleenstaand en alleenstaande ouder € 1.481,97
Samenwonend / getrouwd, 1 of  beide AOW-leeftijd € 2.009,45

 

Jongeren 18 -20 jaar, zonder kinderen Inkomen 130% excl. vakantiegeld
Alleenstaand € 328,87
Samenwonend / getrouwd, beide 18, 19 of 20 jaar € 657,74
Samenwonend / getrouwd, één 18, 19 of 20, ander 21 jaar of ouder € 1.280,44

 

Jongeren 18 – 20 jaar, met kinderen Inkomen 130% excl. vakantiegeld
Alleenstaande ouder € 328,87
Samenwonend / getrouwd, beide 18, 19 of 20 jaar € 1.038,36
Samenwonend / getrouwd, één 18, 19 of 20, ander 21 jaar of ouder € 1.661,06

 

Verblijf in een instelling / inrichting 21 jaar en ouder Inkomen 130% excl. vakantiegeld
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 463,80
Samenwonend / getrouwd € 749,97