Hoe werkt het

De gemeente Twenterand biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Deze Gemeentepolis is een extra uitgebreide zorgverzekering die u een goede dekking biedt voor veel voorkomende zorgkosten. Bijvoorbeeld voor brillen, fysiotherapie en orthodontie voor kinderen.

Voor de toelating tot de Gemeentepolis is geen medische keuring nodig. In het meest uitgebreide aanvullende pakket (GarantVerzorgd 3) is ook uw eigen risico verzekerd. Zowel in GarantVerzorgd 1, 2 als 3 is uw eigen bijdrage voor de Wmo tot maximaal €300,00 verzekerd.

 

 

Kom ik in aanmerking

De gemeentepolis is er voor mensen met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

Let op: De inkomensnormen zijn lager dan vorig jaar. Maakt u nu al gebruik van de gemeentepolis? Kijk dan goed of uw inkomen, exclusief vakantiegeld, niet hoger is dan de nieuwe norm. Als dit wel het geval is, mag u helaas geen gebruik meer maken van de gemeentepolis in 2020 en moet u een andere zorgverzekering afsluiten.

De gemeente Twenterand betaalt mee aan de premie voor deze zorgverzekering. De zorgverzekeraar Menzis die de Gemeentepolis voor Twenterand verzorgt, geeft ook korting op de premie. Bij de Gemeentepolis hoort altijd de basisverzekering en u kunt aanvullend kiezen voor GarantVerzorgd 1, 2 of GarantVerzorgd 3 en een tandartsverzekering.