Hoe werkt het

De gemeente Rijswijk biedt samen met Zorg en Zekerheid en Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

 

Kom ik in aanmerking

Om mee te kunnen doen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Rijswijk mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Verder mag uw vermogen niet te hoog zijn. Vermogen is de waarde van uw bezittingen verminderd met uw schulden. Het gaat daarbij om het bedrag op uw bank- en/of girorekeningen, spaargeld, aandelen en obligaties. Op de website www.rijswijk.nl vindt u de actuele normen en bijbehorende bedragen (zoek op ‘inkomens- en vermogensgrenzen’) en kunt u zien welke bedragen voor u van toepassing zijn.