Hoe werkt het

De gemeente Peel en Maas biedt samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Als u in een inrichting woont, gelden mogelijk andere bijstandsnormen.|
Wij adviseren u dan om contact op te nemen met de gemeente.

Wat valt onder netto inkomen?

 • loon
 • vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering
 • uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO, WAJONG etc.
 • AOW (van SVB)
 • ANW (van SVB)
 • pensioen(en) (van verzekeraarsmaatschappijen)
 • uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
 • algemene heffingskorting (Belastingdienst)
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)
 • alimentatie (partner en/of kind)
 • studiefinanciering of recht op studiefinanciering tot het maximaal te lenen bedrag
 • inkomen uit eigen onderneming na aftrek van uw bedrijfskosten en belastingen.

Als u meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, dan telt u deze bij elkaar op. Het totaalbedrag is dan uw netto inkomen.

Wat niet meetelt als inkomen zijn:

 • huurtoeslag (Belastingdienst)
 • zorgtoeslag (Belastingdienst)
 • kindgebonden budget (Belastingdienst)
 • kinderbijslag (SVB)
 • vrijwilligersvergoeding
 • reiskosten woon-werkverkeer (werkgever)
 • onkostenvergoedingen

Daarnaast is uw vermogen van belang. Uw vermogen zijn uw bezittingen minus uw schulden. Enkele voorbeelden van vermogen zijn:

 • geld in contanten en op bankrekeningen
 • uw tegoed op uw bank/girorekening en spaarrekening
 • aandelen, obligaties of andere effecten
 • auto (jonger dan 12 jaar), motor, boot of caravan
 • andere waardevolle bezittingen zoals antiek, schilderijen enz.
 • afkoopwaarde van verzekeringen.
 • overwaarde uit eigen woning. Dit is de WOZ-waarde van uw woning minus de hoogte van uw hypotheek.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot terugvordering en boete.

Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente Peel en Maas.