Hoe werkt het

De gemeente Nijmegen biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag). De hoogte van de inkomensbedragen hangen af van uw persoonlijke situatie. Hieronder de maximale bedragen per maand:

Het inkomen en vermogen dat u maximaal mag hebben om mee te doen aan de CAZ, voor personen vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd:

Situatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Alleenstaande € 1.378,– € 7.100,–
Alleenstaande  ouder € 1.768,– € 13.200,–
Getrouwd / samenwonend € 1.963,– € 13.200,–

 Het inkomen en vermogen dat u maximaal mag hebben om mee te doen aan de CAZ, voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Situatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Alleenstaande € 1.545,– € 7.100,–
Alleenstaande ouder € 1.872,– € 13.200,–
Getrouwd / samenwonend € 2.080,– € 13.200,-

De inkomensgrenzen in de tabellen zijn netto bedragen per maand, zonder vakantiegeld.

Is uw inkomen voor uw situatie minder dan het genoemde maximale bedrag, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking.

Als inkomen wordt meegeteld: inkomsten uit arbeid (incl. eventuele eindejaarsuitkering), uitkeringen, pensioenen, studiefinanciering, alimentatie. Wat niet meetelt zijn toeslagen en heffingskortingen van de Belastingdienst.