Hoe werkt het

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de zorgverzekering voor Lelystedelingen met een laag inkomen. Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering én een aanvullende verzekering. Deze is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie en de tandarts. De zorgverzekering vergoedt ook een deel van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Doet u al mee aan de collectieve zorgverzekering?
Wilt u iets veranderen aan uw pakket? Kies dan op deze pagina het pakket dat u wilt en vul uw gegevens in. U kunt van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur ook bellen met VGZ om uw pakket te wijzigen via telefoonnummer
0900 7799771.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?
Het verplicht eigen risico betaalt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder voor zorg die hij of zij uit de basisverzekering krijgt. In 2020 is de hoogte van het verplicht eigen risico € 385,-. De eigen bijdrage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen.

Het eigen risico
• Geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering
• Betaalt u maar één keer. Maar elk jaar betaalt u het weer opnieuw
• U kunt vooraf met VGZ afspreken uw eigen risico gespreid te betalen. Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2020 via
VGZ worden aangevraagd.
• Kunt u niet afkopen of aanvullend verzekeren

De eigen bijdrage
• Kan voor verschillende soorten zorg zijn, bijvoorbeeld medicijnen
• Kunt u voorkomen of beperken door bijvoorbeeld andere zorg, een andere zorgverlener of andere medicijnen te kiezen
• Betaalt u telkens opnieuw (dus niet eenmalig)
• Kunt u vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering

Voordelen
• Gemeente Lelystad betaalt een deel van uw premie
• U krijgt een aanvullende verzekering met uitgebreide vergoedingen
• De verzekering vergoedt een deel van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.
• U kunt uit verschillende pakketten kiezen. U kiest dus zelf het pakket dat het beste bij u en uw situatie past.

Kom ik in aanmerking

Wat is 130% van het sociaal minimum?

Jongeren tot 21 jaar 130% van de bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder) 18, 19, 20 jaar met of zonder kind(eren) € 337,71
Gehuwden, beide 18, 19 of 20, geen kinderen € 675,43
Gehuwden, beide 18, 19 of 20, met kind(eren) € 1.066,29
Gehuwden waarvan één 18, 19 of 20 jaar is en de partner 21+ is zonder kind(eren) € 1.314,87
Gehuwden waarvan één 18, 19 of 20 jaar is en de partner 21+ is met kind(eren) € 1.705,73

 

Personen tot pensioengerechtigde leeftijd 130% van de bijstandsnorm
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.368,02
Gehuwden € 1.954,30

 

Personen die pensioengerechtigd zijn 130% van de bijstandsnorm
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.529,13
Gehuwden, één of beide pensioengerechtigd € 2.072,75

Toelichting:
• Dit zijn netto bedragen, inclusief vakantiegeld
• Toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend als inkomen
• Een alleenstaande ouder krijgt extra kindgebondenbudget van de belastingdienst. Dit wordt niet meegerekend bij de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum
• Vermogen wordt niet meegerekend
• Onder gehuwden wordt ook verstaan samenwonend of geregistreerd partnerschap