Hoe werkt het

De gemeente biedt per 1 januari 2020 geen collectieve zorgverzekering meer aan bij Menzis. Vanaf 1 januari 2020 kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering van VGZ.

• De collectieve zorgverzekering van VGZ bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor de verzekering van het eigen risico. Uw maandelijkse premie wordt dan iets hoger, maar u betaalt geen eigen risico. U krijgt een collectieve korting op de kosten van uw premie
• De gemeente betaalt in de vorm van bijzondere bijstand mee aan uw maandpremie.
• U krijgt veel vergoedingen. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp
• U kunt u extra verzekeren voor het verplicht eigen risico: GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico
• Er is geen medische keuring

Kom ik in aanmerking

Of u kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente, hangt af van de hoogte van uw inkomen. De gemeente betaalt meestal ook mee aan uw maandpremie. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen.
Deze bijdrage van de gemeente is bijzondere bijstand.
Onder inkomen verstaan we al uw inkomsten per maand, bijvoorbeeld geld uit werk, uitkering, alimentatie, huur en pensioen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan betaalt de gemeente per maand mee aan uw zorgpremie.

Gemeente        Bijdrage
Houten             € 20
Lopik                € 25
Nieuwegein     € 23
IJsselstein       € 25

Klik op ‘Bereken uw premie’ om te kijken of u in aanmerking komt en of u voldoet aan de inkomensgrenzen.