Hoe werkt het

De gemeente Hengelo biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. De dekking van deze verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Ook de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen die u aan het CAK moet betalen, wordt vergoed. Menzis geeft korting op de premie voor de basis- en aanvullende verzekering. De gemeente Hengelo draagt ook bij in de premie voor de aanvullende verzekering.

Wanneer u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering, dan moet u een aanvullende verzekering en een tandverzekering afsluiten. U kunt zelf een keuze maken uit drie aanvullende verzekeringen en drie aanvullende tandverzekeringen. Als u een volledige tandprothese heeft hoeft u geen tandartsverzekering af te sluiten. U kunt wel een protheseverzekering afsluiten maar dat is niet verplicht. U kiest zelf welke tandartsverzekering het beste bij u past. Alle combinaties zijn mogelijk! Kiest u voor GarantVerzorgd 3, dan legt Menzis u het verplicht eigen risico van € 385 niet op. U hoeft het verplicht eigen risico dan niet te betalen. Let op dit geldt alleen als u op 1 januari van een jaar via de gemeente Hengelo collectief verzekerd bent. Sluit u de verzekering later dan 1 januari in het jaar af, dan is het eigen risico voor eigen rekening.

Eigen risico gespreid betalen
Als u niet kiest voor pakket GarantVerzorgd 3, kunt u misschien onverwacht toch een rekening voor het eigen risico ontvangen. U kunt dan bij Menzis een regeling treffen om dit eigen risico in termijnen te betalen. Als u verwacht dat u het eigen risico moet gaan betalen dan kunt u dit gespreid betalen. U kunt zich vooraf hiervoor aanmelden bij Mijn Menzis of contact opnemen met de klantenservice. Menzis incasseert dan automatisch tien maanden (februari tot en met november) € 38,50 per maand. Als u in het afgelopen jaar geen zorgkosten voor eigen risico heeft gehad, ontvangt u het hele “gespaarde” bedrag in de maand mei van het daarop volgende jaar weer terug. Ook als u niet het volledige eigen risico hoeft te betalen, ontvangt u het resterende deel weer terug.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als  uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Als u een pakket kiest en uw gegevens invult, dan wordt het vanzelf duidelijk of u aan de collectieve verzekering mag deelnemen.