Hoe werkt het

De gemeente Elburg biedt samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, eigen bijdrage Wmo (factuur CAK) of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als  uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Auto en eigen huis tellen niet mee als vermogen.

LET OP: inkomen betreft niet alleen inkomen uit arbeid of een uitkering. Het kan ook bijvoorbeeld om alimentatie gaan.