Hoe werkt het

De gemeente Bronckhorst biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.

Kom ik in aanmerking

Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm (voor de bedragen zie onder inkomens- en vermogenseis) en een laag vermogen (met uitzondering van bijv. een koopwoning of auto) komen in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering bij Menzis.

Inkomenseis

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie, heffingskorting. De volgende inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag per maand) zijn per 1 januari 2020 van toepassing:

Type inwoner Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 18 tot 21 jaar € 321,-
Alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.300,-
Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd € 1.453,-
Alleenstaande, in zorginstelling wonend € 452,-
Alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar € 321,-
Alleenstaande ouders 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.671,-
Gehuwden, 18 tot 21 jaar zonder kinderen € 642,-
Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen € 1.013,-
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen € 1.249,-
Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen € 1.620,-
Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.857,-
Gehuwden, pensioengerechtigde leeftijd € 1.969,-
Gehuwden, in zorginstelling wonend € 739,-

Vermogenseis

Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, aandelen, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gezin en alleenstaande ouder:  € 22.000,-
Alleenstaande:                              € 11.000,-