Hoe werkt het

De gemeente Breda biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

 

Kom ik in aanmerking

Komt u in aanmerking voor het Gemeenten pakket?

U komt in aanmerking voor het Gemeenten Extra pakket:

Voor alleenstaanden:

  • als uw maandelijks netto inkomen voor een alleenstaande niet hoger is dan €1.196,- exclusief vakantiegeld; of
  • als uw vermogen als alleenstaande of alleenstaande niet hoger is dan € 6.120,-.

Voor gehuwden, samenwonenden en huishoudens met kinderen:

  • als uw maandelijks netto gezinsinkomen niet hoger is dan €1.644,- exclusief vakantiegeld; of
  • als uw vermogen als samenwonende of alleenstaande ouder niet hoger is dan €12.240,-.

U komt in aanmerking voor het Gemeenten Extra Uitgebreid pakket:

  • als uw maandelijks netto gezinsinkomen niet hoger is dan €1.943,- exclusief vakantiegeld;
  • voor dit pakket geldt geen vermogensgrens.
  • u heeft een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) óf een WLZ-indicatie (Wet langdurige Zorg).

Studenten en scholieren met inkomen uit Wet Studiefinanciering zijn van de collectieve ziektekostenverzekering uitgesloten.

Blijkt na controle het inkomen en/of vermogen hoger te zijn dan de norm, kan dit leiden tot terugvordering van de door de Gemeente verstrekte bijdrage in de premiekosten.