Nieuw: Licentie Premium en modules Gezondverzekerd.nl


Je hebt van ons per e-mail een verlengingsvoorstel of bestelformulier ontvangen. Hierin vind je het nieuwe aanbod vanaf 1 juni 2020.

Wij informeren je in onderstaande productvideo daarom graag over de nieuwe functionaliteiten op Gezondverzekerd.nl:


Inhoud van deze pagina:

Gratis nieuwe functionaliteiten in licentie Basis en Extra

Knipsel
 • Persoonlijke keuzehulp (GG13)
 • Notificatie inwoner aanpasbaar per gemeente (BA11)
 • Real-time dashboard aanvragen, mutaties en traffic (BA12)
 • Uploaden van inkomens- en/of vermogengegevens voor inwoner (IV6)

Licentie Premium – NIEUW

Licentie premium 1

Veel nieuwe functionaliteiten zoals:

 • Hertoetsen en toetsen alle deelnemers Gemeentepolis
 • Bronbestand van o.a. Belastingdienst, UWV & RDW beschikbaar
 • Klant haalt zelf alle gegevens op middels Ockto-app
 • DigiD verificatie d.m.v. Ockto
 • Inzien van inkomens- en/of vermogensgegevens
 • Versturen van beschikking in look and feel gemeente

Module Rechtmatigheid – NIEUW

Geautomatiseerde beoordeling rechtmatigheid

Licentie rechtmatigheid 2
 • Op basis van brondata uit IV9, IV10 & IV11
 • Op basis van gemeentespecifieke inkomens- en vermogensgegevens
 • Voor zowel bestaande als nieuwe verzekerden

Module Digitaal Communiceren – NIEUW

Chat op Gezondverzekerd.nl voor inwoners

 • Chatfunctionaliteit voor inwoner en medewerker gemeente
 • Gemeente kan maatschappelijk middenveld toegang geven tot chat
 • Pro-actief en laagdremelig aanbieden van contact met gemeente
 • Gemeente is zelf beheerder over mate beschikbaarheid service