Uitgebreide vergoeding

Als u veel zorg nodig heeft ontving u tot voor kort een financiƫle bijdrage van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is komen te vervallen, maar gemeenten hebben budget gekregen om dit te compenseren.

Veel gemeenten hebben een zorgverzekering gemaakt, speciaal voor mensen met hoge zorgkosten. Met deze zorgverzekering profiteert u van extra vergoedingen en ontvangt u een bijdrage van de gemeente voor uitgaven aan zorg en ondersteuning. De gemeente betaalt namelijk een deel van de premie voor u!

Als u de afgelopen jaren bijvoorbeeld een vergoeding ontving vanuit de regeling compensatie eigen risico (CER) en/of de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) dan kan deze Gemeentepolis interessant zijn. Op deze website vindt u meer informatie over deze zorgverzekering van uw gemeente.

Uw mening