Hoe werkt het

De gemeente De Ronde Venen biedt samen met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Gespreid betalen eigen risico
Wilt u niet voor onverwachte kosten komen te staan? Of verwacht u uw verplicht eigen risico helemaal te gebruiken? Betaal dan bij Zorg en Zekerheid uw verplicht eigen risico van € 385,- vooruit in 10 termijnen. Dat noemen we gespreid betalen eigen risico. Uw voordeel: als u het eigen risico niet helemaal gebruikt, krijgt u het te veel betaalde bedrag gewoon terug. U kiest voor gespreid betalen eigen risico bij stap 3 (‘Uw gegevens’).

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als  uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Inkomen, wat is dit?*
Inkomsten uit loon, uitkering, alimentatie, pensioen of zelfstandig arbeid van u en uw partner. Bijvoorbeeld bankafschriften, salarisstrookjes, pensioen, alimentatie en studiefinanciering tellen mee. Toeslagen tellen niet mee in inkomen.

*Er zijn altijd specifieke uitzonderingen.

Vermogen, wat is dit?
Betaal-, spaar- en spaarloonrekeningen van u, uw partner en kinderen (onder 18 jaar), waardevolle bezittingen (auto, motor, boot, caravan en sieraden etc.) en schulden.

U dient uw bewijsstukken aan te leveren via de gemeentelijke website: https://gemeente.derondevenen.nl/Werken_leren_en_ondernemen/Werk_geld_en_rondkomen/Laag_inkomen/Bijstand/Bijstand_aanvragen/Bijzondere_bijstand_aanvragen
Heeft u hier hulp bij nodig? Elke maandag kunt u terecht bij het Geldpunt van 13.30 uur tot 15.30 uur, Karekiet 49 in Mijdrecht. Ook kan u het Geldpunt bellen op 0297-587600.

Gespreid betalen eigen risico
Wilt u niet voor onverwachte kosten komen te staan? Of verwacht u uw verplicht eigen risico helemaal te gebruiken? Betaal dan bij Zorg en Zekerheid uw verplicht eigen risico van € 385,- vooruit in 10 termijnen. Dat noemen we gespreid betalen eigen risico. Uw voordeel: als u het eigen risico niet helemaal gebruikt, krijgt u het te veel betaalde bedrag gewoon terug. U kiest voor gespreid betalen eigen risico bij stap 3 (‘Uw gegevens’).