Over Gezondverzekerd.nl

Algemene informatie

Gezondverzekerd.nl is een initiatief van BS&F. Wij werken samen met gemeenten en zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun afspraken over de Gemeentepolis. Op Gezondverzekerd.nl kunt u informatie vinden over de Gemeentepolis in uw gemeente. U kunt daarbij de Gemeentepolis vergelijken met uw huidige polis. Zo kunt u zelf bepalen of de Gemeentepolis aantrekkelijk is voor u. Als dat zo is kunt u op Gezondverzekerd.nl een aanvraag doen voor de Gemeentepolis.

Wij geven u daarbij geen advies. Als u liever toch advies wilt over welke Gemeentepolis in uw situatie het meest geschikt is kunt u zich wenden tot de gemeente of de zorgverzekeraar. Kijk hiervoor op onze contactpagina. Vragen over advies bij uw keuze die u via het contactformulier stelt sturen wij door aan uw gemeente. Als u uw gemeente heeft geselecteerd vindt u op de contactpagina ook de contactgegevens van de zorgverzekeraar, zodat u rechtstreeks zelf contact kunt opnemen. Vragen over Gezondverzekerd.nl beantwoorden wij zelf.

Een Gemeentepolis afsluiten, wijzigen of opzeggen

Nadat u op Gezondverzekerd.nl een aanvraag heeft gedaan voor een Gemeentepolis beslissen de gemeente en de zorgverzekeraar of u geaccepteerd wordt en of u de Gemeentepolis daadwerkelijk kunt afsluiten. Dit komt doordat de gemeente eisen stelt aan uw inkomen en soms ook uw vermogen. Daarnaast controleert de verzekeraar voordat deze u accepteert of u een betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Als u al een Gemeentepolis heeft afgesloten kunt u deze eenvoudig wijzigen door op Gezondverzekerd.nl een aanvraag te doen voor het gewenste nieuwe pakket.

Om uw Gemeentepolis op te zeggen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u overstapt van zorgverzekering kan de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging vaak ook voor u regelen als onderdeel van de overstapservice.

Over BS&F

  • Wij zijn gevestigd aan de Dokter Klinkertweg 10C (8085BS) in Zwolle.
  • Wij zijn ingeschreven als BS&F B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer 08067880).
  • Wij hebben een vergunning van de AFM om te bemiddelen in zorgverzekeringen (nummer 12012469).
  • Wij zijn aangesloten bij klachteninstituut Kifid (nummer 300.008450). Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan kunt u dit aan ons doorgeven. Aan de rechterkant van iedere pagina op Gezondverzekerd.nl staat daarvoor de oranje knop Uw mening. Wij doen vervolgens onze uiterste best om u te helpen. Dit doen wij aan de hand van onze eigen klachtenprocedure. Wij streven ernaar om binnen twee weken uw klacht in behandeling te nemen. Mocht u met ons toch niet tot een oplossing komen dan kunt u zich tot Kifid wenden.

Hoe worden wij betaald?

Wij vinden het erg belangrijk dat wij u op een onafhankelijke manier helpen bij uw keuze voor een passende zorgverzekering. Daarom hebben wij goed nagedacht over de manier waarop wij en onze medewerkers betaald worden:

  • De gemeente kan ervoor kiezen om de zorgverzekeraar ons te laten betalen voor onze dienstverlening of om ons zelf te betalen. De hoogte van onze vergoeding is in beide gevallen ongeveer even hoog.
  • Bij de beloning van alle mensen die bij BS&F werken zorgen wij ervoor dat zij geen financiĆ«le prikkels hebben die niet in uw belang zijn als verzekerde.
  • Tot slot zijn er geen (aandeelhouders)belangen tussen BS&F en zorgverzekeraars.

Door deze maatregelen kunnen wij u onafhankelijk helpen bij uw keuze voor een passende zorgverzekering en voldoen we aan wet- en regelgeving.

Uw mening