Hoe werkt het

De gemeente Wijchen biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De gemeente heeft de inkomensgrens gesteld op 120% van de bijstandsnorm. Onder inkomen wordt onder andere verstaan: loon, sociale uitkeringen, pensioen en alimentatie.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Normen tot de pensioengerechtigde leeftijd
woonsituatie Bijstandsnorm        120%
Alleenstaande, tot pensioengerechtigde leeftijd €         978,90  €    1.174,68
Alleenstaande ouder, tot pensioengerechtigde leeftijd €         978,90  €    1.174,68
Gehuwd/samenwonend, tot pensioengerechtigde leeftijd €      1.398,43  €    1.678,12
Normen pensioengerechtigde leeftijd
woonsituatie Bijstandsnorm         120%
Alleenstaande, vanaf pensioengerechtigde leeftijd €      1.096,33  €    1.315,60
Alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd €      1.096,33  €    1.315,60
Gehuwd/samenwonend, vanaf pensioengerechtigde leeftijd €      1.492,92  €    1.791,50