Hoe werkt het

De gemeente Westland biedt samen met DSW de Gemeentepolis Westland aan. Dit is een collectieve aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor bijvoorbeeld bril/lenzen, eigen bijdrage Wmo en de tandarts.

Op deze pagina is de maandpremie weergegeven. Neemt u deel aan de regeling? Dan betaalt de gemeente een gedeelte van de kosten voor de aanvullende verzekering. Deze bijdrage is in de premies op deze pagina dus al verwerkt.

Verplicht eigen risico in 2022 is € 375,-

Deelnemers van de Gemeentepolis Westland ontvangen namens de gemeente een bijdrage van € 100 per jaar voor het eigen risico. DSW bekijkt periodiek de nieuwe aanmeldingen en keert de tegemoetkoming dan uit. Bij aanmelding vóór 1 februari is het bij DSW mogelijk om deel te nemen aan de regeling gespreid betalen eigen risico.

Tegemoetkoming aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij een andere verzekeraar dan DSW en heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Tegemoetkoming in de Premie Aanvullende Zorgverzekering. Kijk voor deze regeling op de site van de gemeente Westland.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.