Hoe werkt het

De gemeente Vlieland biedt samen met De Friesland een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De gemeente betaalt een deel van de premie.

In opdracht van de gemeente verzorgt de Dienst NW Fryslân de aanvraagprocedure en informatieverstrekking rondom de AV Frieso.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.