Hoe werkt het

De gemeente Venlo biedt samen met zorgverzekeraar VGZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Kom ik in aanmerking

Als u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Venlo
U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm die voor u geldt, en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Wat valt onder netto inkomen?
– loon
– vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering
– uitkering(en) zoals WW, ZW, WAO, WAJONG etc.
– AOW (van SVB)
– ANW (van SVB)
– pensioen(en) (van verzekeraarsmaatschappijen)
– uitkeringen uit kapitaal- of lijfrenteverzekeringen
– algemene heffingskorting (Belastingdienst)
– inkomensafhankelijke combinatiekorting (Belastingdienst)
– alimentatie (partner en/of kind)
– studiefinanciering
– inkomen uit eigen onderneming na aftrek van uw bedrijfskosten en belastingen.
– als u meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld AOW en pensioen, dan telt u deze bij elkaar op. Het totaalbedrag is dan uw netto inkomen.

Wat niet meetelt als inkomen zijn:
– huurtoeslag (Belastingdienst)
– zorgtoeslag (Belastingdienst)
– kindgebonden budget (Belastingdienst)
– kinderbijslag (SVB)
– vrijwilligersvergoeding
– woon-werkverkeer (werkgever)
– onkostenvergoedingen

Daarnaast is uw vermogen van belang. Uw vermogen zijn uw bezittingen minus uw schulden.

Enkele voorbeelden van vermogen zijn:
– geld in contanten
– uw tegoed op uw bank/girorekening en spaarrekening (ook van de minderjarige kinderen)
– aandelen, obligaties of andere effecten
– auto (jonger dan 8 jaar), motor, boot of caravan
– andere waardevolle bezittingen zoals antiek, schilderijen, sieraden etc.
– afkoopwaarde van verzekeringen
– vermogen in onroerend goed (ook in het buitenland) telt volledig mee
– de waarde uit eigen woning die door u zelf wordt bewoond telt niet mee.

Een begrafenisverzekering of een geblokkeerde bankrekening waar een bedrag op staat dat alleen bij overlijden wordt uitbetaald tellen niet mee in vermogensberekening.

Voor deelname in 2022 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Uw maximale netto inkomen inclusief vakantiegeld mag afhankelijk van uw situatie niet hoger per maand zijn dan:

als u jonger bent dan 22 jaar en geen ten laste komende kinderen heeft:

 

–           € 326,42 als u alleenstaande bent

–           € 652,85 als u gehuwd of samenwonend bent, en beiden jonger dan 21 jaar bent

–           € 1.270,85 als u gehuwd of samenwonend bent en één van beiden 21 jaar of ouder is

 

als u jonger bent dan 21 jaar en één of meer ten laste komende kinderen heeft

–           € 326,42 als u alleenstaande ouder bent

–           € 1.030,62 als u gehuwd of samenwonend bent, en beiden jonger dan 21 jaar bent

–           € 1.648,62 als u gehuwd of samenwonend bent, en één echtgenoot 21 jaar of ouder

 

Als uw leeftijd tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd ligt:

–           € 1.322,18 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent

–           € 1.888,84 als u samenwonend of gehuwd bent

 

Als uw leeftijd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is:

–           € 1.470,80 als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent

–           € 1.992,43 als u samenwonend of gehuwd bent

 

Als u in een inrichting verblijft

  • € 459,47 als u alleenstaande bent
  • € 746,03 als u samenwonend of gehuwd bent

(Betaalt u een WLZ-bijdrage dan wordt deze in mindering gebracht op uw inkomen)

Uw vermogen is niet hoger dan:

–     € 6.505,- voor een alleenstaande

–     € 13.010,- voor een alleenstaande ouder en voor een echtpaar (of samenwonenden)

Bij het Compleet+ pakket draagt de gemeente Venlo per maand € 17,50 bij in de premie. Dit bedrag wordt rechtstreeks naar VGZ overgemaakt. Dit bedrag is bijzondere bijstand en daarmee valt de vergoeding onder de Participatiewet. U ontvangt hier een aparte beschikking voor van de gemeente Venlo.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot terugvordering en boete.

Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente Venlo tel 14077.

Bijzondere bijstand

Let wel voor medische kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Wanneer u niet verzekerd bent voor bepaalde kosten en u moet die toch maken dan zijn die voor eigen rekening.