Hoe werkt het

De gemeente Tilburg biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. U ontvangt van de gemeente Tilburg een bijdrage in de premie en krijgt een collectiviteitskorting van de verzekeraar. De bijdrage van de gemeente wordt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar overgemaakt en is al verwerkt in de premiebedragen die u ziet. Het is mogelijk te kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen. Met de optie ‘kies ander pakket‘, kan een andere aanvullende verzekering worden geselecteerd.

Kom ik in aanmerking

U mag meedoen als uw inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum en u niet te veel vermogen heeft. Wilt u weten welke inkomensgrens en vermogensgrens voor u van toepassing is, kijk dan op www.tilburg.nl/zorgverzekering. Verder is in de meest uitgebreide pakket het verplichte eigen risico inbegrepen.  Als u kiest voor deze meest uitgebreide pakketten krijgt u geen aparte rekeningen meer voor het verplichte eigen risico.

Wilt u als bewindvoerder een aanvraag doen voor uw cliënt? Vul in het aanvraagformulier niet het postadres, maar het woonadres van de verzekerde in.