Hoe werkt het

Voor inwoners van de gemeente Oudewater biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Bij beide verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende pakketten. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, zonder medische keuring.

Ook in 2023 kunt u kiezen voor de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. U betaalt het eigen risico van € 385 dan in 10 termijnen tegelijk met de premies voor de maanden maart t/m december. Voordeel van gespreid betalen is dat u het niet verbruikte deel van het eigen risico achteraf terugkrijgt. U kunt er dus gerust voor kiezen, ook als u niet weet hoeveel eigen risico u volgend jaar zult gebruiken. U betaalt nooit te veel.

Beide verzekeraars bieden het gespreid betalen van het verplicht eigen risico aan. De keuze voor gespreid betalen van het verplicht eigen risico kan niet bij alle pakketten. Let daar op bij uw aanmelding.

Kom ik in aanmerking

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Daarmee bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die hoort bij uw woon/gezinssituatie. Kijk op de website van Ferm Werk voor uitleg over de inkomsten die meetellen voor deze regeling.

Voordelen

Lage premie
Door mee te doen profiteert u van een scherpe premie. VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk een korting als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Daarnaast betaalt Ferm Werk mee aan uw verzekering. De maandelijkse bijdrage van € 15 wordt in mindering gebracht op uw premie. Als u op deze site de vragen over uw inkomen invult, ziet u of u mee kunt doen en welke premie u betaalt.

Spreiding van kosten (niet bij alle pakketten)
Als het eigen risico gespreid betaalt, dan wordt u niet verrast door een hoge rekening die u in één keer moet betalen.

Extra’s voor chronisch zieken en gehandicapten
Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan is de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk zeker interessant voor u. U kunt namelijk een pakket kiezen waarbij de eigen bijdrage WMO of Wlz (Wet langdurige zorg) wordt vergoed. Dat kan u honderden euro’s per jaar schelen. De uitgebreide pakketten vergoeden daarnaast vele andere kosten zoals fysiotherapie en tandartskosten. Als u extra kosten heeft door uw chronische ziekte of handicap, dan kunt u misschien nog een extra tegemoetkoming krijgen van € 260 per jaar. Die kunt u vanaf februari aanvragen bij Ferm Werk.