Hoe werkt het

Voor inwoners van de gemeente Oudewater biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Bij beide verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende pakketten. U kunt er ook voor kiezen om uw verplicht eigen risico te verzekeren. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, zonder medische keuring.

Voor de verzekering vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels. Dit is er veranderd:

 • Er is nog maar één inkomensgrens die ligt op 120% van de bijstandsnorm
 • Iedereen die daaraan voldoet kan meedoen en heeft recht op de premiebijdrage van € 15 per maand
 • We kijken niet naar het vermogen.

Voordelen

 • Lage premie
  Door mee te doen profiteert u van een scherpe premie.
  VGZ en Zorg en Zekerheid geven namelijk een korting als u meedoet met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. Daarnaast betaalt Ferm Werk mee aan uw verzekering. De maandelijkse bijdrage van € 15 wordt in mindering gebracht op uw premie. Als u op deze site de vragen over uw inkomen invult, ziet u of u mee kunt doen en welke premie u betaalt.
 • Spreiding van kosten
  Als u het eigen risico meeverzekert, dan spreidt u deze kosten over het jaar en wordt u niet verrast door een hoge rekening die u in één keer moet betalen.
 • Extra’s voor chronisch zieken en gehandicapten
  Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan is de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk zeker interessant voor u. U kunt namelijk een pakket kiezen waarbij de eigen bijdrage WMO of Wlz (Wet langdurige zorg) wordt vergoed. Dat kan u honderden euro’s per jaar schelen. De uitgebreide pakketten vergoeden daarnaast vele andere kosten zoals fysiotherapie en tandartskosten.
  Als u extra kosten heeft door uw chronische ziekte of handicap, dan kunt u misschien nog een extra tegemoetkoming krijgen van € 260 per jaar. Die kunt u vanaf februari aanvragen bij Ferm Werk.

Kom ik in aanmerking

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Daarmee bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die hoort bij uw woon/gezinssituatie. We kijken niet naar het vermogen. Kijk op de website van Ferm Werk voor meer informatie over inkomenseisen en voor uitleg over de inkomsten die meetellen voor deze regeling.

Als u op deze website verder gaat met aanvragen, krijgt u vragen over uw gezinssituatie en uw inkomsten. U ziet dan eerst of u in aanmerking komt en kunt dan verdergaan of afbreken.