Hoe werkt het

De gemeente Oude IJsselstreek biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld: eigen bijdrage CAK/Wmo, brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de aanvullende verzekeringspremie. De zorgverzekering van Menzis kunt u zelf samenstellen. U kiest uit een basisverzekering; een aanvullende verzekering: GarantVerzorgd 1 of GarantVerzorgd 2. De tandartsverzekering dient tenminste GarantTand verzorgd 250 te zijn. Indien u in de boven- en onderkaak een gebitsprothese draagt volstaat TandVerzorgd 1P.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor U geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor U geldende vrijlating. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u een aanvraag voor bijzondere bijstand doen bij de gemeente. Dan wordt op basis van uw inkomen en vermogen beoordeeld of u aan de norm voldoet.

Inschrijving

Wanneer u op grond van alle informatie besluit om zich in te schrijven bij Menzis dan krijgt de gemeente bericht van uw aanmelding voor de gemeentepolis. U krijgt vervolgens een aanvraagformulier voor bijzondere bijstand thuis gestuurd. Mocht na de inschrijving blijken dat u toch niet voor tegemoetkoming uit de bijzondere bijstand in aanmerking komt dan biedt Menzis u een andere verzekering aan.