Hoe werkt het

De gemeente Oostzaan heeft samen met Univé en Zilveren Kruis een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld speciaal voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze basisverzekering wordt afgesloten met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering heeft ruime vergoedingen voor medische kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De gemeente betaalt vaak ook een deel mee.

 

Kom ik in aanmerking

U kunt deelnemen aan de zorgverzekering van de gemeente als u een laag inkomen hebt. Bij aanmelding kijken wij naar uw gezinssituatie en gaan wij uit van de volgende bedragen voor personen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:

  • alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.322,18
  • echtpaar / samenwonenden € 1.884,84

Bent u pensioengerechtigd dan gaan wij uit van de volgende bedragen:

  • alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.470,80
  • echtpaar / samenwonenden € 1.992,43

Bent u jonger dan 21 jaar, dan gaan wij uit van lagere bedragen. Kijk meer informatie op de website van de rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/