Hoe werkt het

De gemeente Ommen biedt samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts.
De verzekeraar geeft hierbij de korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Deze gemeentelijke bijdrage wordt door de gemeente aan uw zorgverzekeraar betaald en in mindering gebracht op de zorgpremie die u maandelijks betaald.
Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet te veel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Op www.ommen.nl/zorgverzekering vindt u een overzicht van de bijstandsnormen en vermogensgrenzen.

Heeft u een betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar u weigert. U kunt dan niet deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.