Hoe werkt het

De gemeente Oldenzaal biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. De zorgverzekering van Menzis kunt u zelf samenstellen. U kiest uit een basisverzekering; een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering.

Collectieve ziektekostenverzekering
Als u zich aanmeldt voor de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis dan is het volgende voor u van belang. Deze verzekering is een regeling die wordt gefinancierd met financiële middelen van de Participatiewet; dat wil zeggen bijstandsgelden. Daarom is aan deze verzekering een inkomenseis gesteld: uw (gezamenlijk) inkomen mag niet meer bedragen dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. U moet er rekening mee houden dat de hoogte van uw inkomen kan worden gecontroleerd. Mocht blijken dat uw inkomen te hoog is dan wordt de verzekering alsnog beëindigd.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. U moet er rekening mee houden dat uw inkomensgegevens worden gecontroleerd.