Hoe werkt het

De gemeente Noordenveld biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, de tandarts en de eigen bijdrage wmo. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.

De aanvraagprocedure en informatieverstrekking rondom de verzekering wordt voor uw gemeente verzorgd door de gemeente Noordenveld.

Kom ik in aanmerking

Of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering hangt af van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden.
Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120% van het sociaal minimuminkomen? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger? Dan helaas niet.
Heeft u een vermogen hoger dan € 6.120.00 (voor een alleenstaande) of € 12.240,00 (voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders) dan komt u niet in aanmerking.