Hoe werkt het

De gemeente Nijmegen biedt een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag). De hoogte van de inkomensbedragen hangen af van uw persoonlijke situatie.

  • U woont in de gemeente Nijmegen
  • U heeft geen schulden bij een zorgverzekeraar, ook niet bij het CZ of VGZ
  • U heeft een maandelijks een laag inkomen (zie de tabel hieronder).
  • Is er beslag gelegd op uw inkomen? Bijvoorbeeld door uw werkgever, uitkeringsinstantie, deurwaarders of de Belastingdienst? Dan mag u het beslag in mindering brengen op uw inkomen.
  • U heeft een vermogen dat onder de grens valt die voor u geldt (zie tabel hieronder). Vermogen is het totale bedrag op al uw bankrekeningen, zoals uw betaalrekening en spaarrekeningen. Het spaargeld van uw minderjarige kinderen die bij u wonen telt ook mee als vermogen. Schulden (behalve hypotheekschulden en schulden door studiefinanciering) kunnen van uw vermogen worden afgetrokken.
  • Wanneer u een brief van Bureau Schuldhulpverlening heeft waarin staat dat u deelneemt aan een Minnelijke regeling (MSNP), dan mag u automatisch meedoen aan de CAZ. Ditzelfde geldt als u een brief heeft van de rechtbank waarin staat dat u deelneemt aan de WSNP.
  • Maakt u gebruik van de Voedselbank? Dan mag u automatisch meedoen aan de CAZ. Wij kunnen (achteraf) ter controle een verklaring bij u opvragen waarin staat vermeld dat u gebruik maakt van de Voedselbank.

Hieronder de maximale bedragen per maand:

Het inkomen en vermogen dat u maximaal mag hebben om mee te doen aan de CAZ, voor personen vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd:

Situatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Alleenstaande € 1.560,– € 7.605,–
Alleenstaande  ouder € 2.005,– € 15.210,–
Getrouwd / samenwonend € 2.225,– € 15.210,–

 Het inkomen en vermogen dat u maximaal mag hebben om mee te doen aan de CAZ, voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Situatie Maximaal inkomen Maximaal vermogen
Alleenstaande € 1.740,– € 7.605,–
Alleenstaande ouder € 2.119,– € 15.210,–
Getrouwd / samenwonend € 2.355,– € 15.210,-

De inkomensgrenzen in de tabellen zijn netto bedragen per maand, zonder vakantiegeld.

Is uw inkomen voor uw situatie minder dan het genoemde maximale bedrag, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking.

Wat hoort bij het inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, lijfrente, studiefinanciering, alimentatie, kamerverhuur en kostgeld.

Wat hoort niet bij het inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).