Hoe werkt het

De gemeente Nieuwkoop biedt samen met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering is voor inwoners met een laag inkomen (niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm) en geen of weinig vermogen.

De verzekering vergoedt bepaalde zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie en tandartskosten. Ook de eigen bijdrage voor de Wmo en Wlz (bij hulp in de thuissituatie) wordt vergoed. U heeft de keuze tussen de AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente Top. De AV-gemeente Top is gunstig als u hoge zorgkosten heeft. De verzekeraar geeft een korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

 

Kom ik in aanmerking

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet (=een bijstandsuitkering) kunnen zich via deze website aanmelden voor de collectieve zorgverzekering.

Heeft u een andere uitkering, bijvoorbeeld IOAW of Wajong? Of heeft u inkomen uit werk? Dan kunt u zich niet aanmelden via deze website. Neemt u dan contact op met het Serviceplein voor deelname aan de collectieve zorgverzekering.
Het Serviceplein is gevestigd aan het Stadhuisplein 1 in Alphen aan den Rijn, op maandag geopend van 13.00 tot 16.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Het Serviceplein is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0172.