Hoe werkt het

Uw gemeente biedt per 1 januari 2023 een collectieve verzekering aan bij VGZ. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Deze zorgverzekering is gunstig voor mensen die veel zorgkosten moeten maken, maar een laag inkomen hebben. Om in aanmerking te komen voor deze speciale zorgverzekering mag uw inkomen niet hoger zijn dan de inkomensgrens die door uw gemeente is bepaald en misschien kunt u een bijdrage krijgen op de maandpremie.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) regelt de collectieve zorgverzekering (de gemeentepolis) voor de gemeente Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein. WIL beoordeelt of u in aanmerking komt.

Waar kijken we naar?

WIL beoordeelt na aanmelding of u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt hier bericht over van WIL. Uiteindelijk beoordeelt VGZ of u mag overstappen. Bij een definitieve overstap ontvangt u een polisblad van VGZ.

Waarom zou u niet mogen overstappen?

 • U voldoet niet aan één of meerdere voorwaarden, bijvoorbeeld uw inkomen is te hoog; of
 • Het kan zijn dat uw huidige verzekering u niet laat gaan. Bijvoorbeeld omdat u daar nog schulden heeft. VGZ mag u dan niet toelaten. U kunt dan niet meedoen aan de collectieve zorgverzekering. WIL stuurt u hierover per post een (nieuw) besluit.

De voordelen van de collectieve zorgverzekering van VGZ op een rij

 • U krijgt veel vergoedingen. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie en de eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo
 • U kunt zich extra verzekeren voor het verplicht eigen risico: GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico. Uw maandelijkse premie wordt dan hoger
 • Er is geen medische keuring nodig om toegelaten te worden.

Kom ik in aanmerking

Of u mee kunt doen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente, hangt af van de hoogte van uw inkomen. De gemeente betaalt meestal ook mee aan uw maandpremie. Deze bijdrage van de gemeente wordt gezien als Bijzondere Bijstand.

Onder inkomen per maand verstaan we bijvoorbeeld:

 • inkomen uit werk en onderneming,
 • alle uitkeringen zoals Wajong, WIA, PW, WW, AOW, WAO en ZW,
 • (nabestaanden)pensioen,
 • alimentatie partner en kind,
 • periodieke giften,
 • huur.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. Het kan zijn dat uw huidige verzekering u niet laat gaan. Bijvoorbeeld omdat u daar nog schulden heeft. VGZ mag u dan niet toelaten. U kunt dan niet meedoen aan de collectieve zorgverzekering. WIL stuurt u hierover per post een (nieuw) besluit.