Hoe werkt het

De gemeente Middelburg biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Als u een uitkering via Orionis Walcheren ontvangt, machtigt u Orionis Walcheren om het verschuldigde premiebedrag maandelijks op uw uitkering in te houden en door te betalen aan zorgverzekeraar CZ.
Is de hoogte van uw uitkering niet toereikend om het verschuldigde premiebedrag in te houden of ontvangt u geen uitkering via Orionis Walcheren, dan moet u zelf de maandelijkse premiebetaling regelen.

Kom ik in aanmerking

Welk vermogen en welke bijstandsnorm voor u van toepassing is, kunt u vinden op de normenkaart van Orionis Walcheren. De normenkaart kunt u hier vinden.

Alleenstaande of alleenstaande ouder                                                                              € 1.402,31

Gehuwd/samenwonend                                                                                                      € 2.003,30

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:

Alleenstaande of alleenstaande ouder                                                                            €   1.559,97

Gehuwd/samenwonend (één of beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder)   €    2.115,20

Vermogensgrens:

Alleenstaande                                                                                                                        € 6.295,00

Alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend                                                            €  12.590 00

Let op, aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn berekend over 2021 en zullen in 2022 wijzigen.