Hoe werkt het

Stroomopwaarts biedt, namens de gemeente Maassluis, samen met DSW een collectieve aanvullende zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Daarmee wordt de dekking uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, eigen bijdragen Wmo en de tandarts. De gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

 Indien uw inkomen hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u in een minnelijke of wettelijke schuldhulpregeling zit, dan mag u ook deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.