Hoe werkt het

De gemeente Losser biedt samen met Menzis  een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze verzekering kent extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. De zorgverzekering van Menzis kunt u zelf samenstellen. U kiest dan een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering*. Met ingang van 2019 is de inkomensgrens voor deelname aan de pakketten Garant Verzorgd 1 en 2 verruimd van 100% naar 110%.

U kunt met een (gezamenlijk) inkomen tot 110% van de bijstandsnorm deelnemen aan pakket Garant Verzorgd 1 of Garant Verzorgd 2. Aan pakket Garant Verzorgd 3, waarbij het eigen risico is verzekerd, kunt u deelnemen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De precieze inkomensgrenzen, die afhankelijk zijn van uw leeftijd en leefsituatie, komt u tegen wanneer u een pakket kiest en het digitale aanmeldformulier verder in vult.

*voor mensen met een volledige prothese (kunstgebit) is een tandartsverzekering niet verplicht. Zij kunnen eventueel kiezen voor een protheseverzekering.

Kom ik in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een collectieve zorgverzekering via uw gemeente mag uw inkomen niet te hoog zijn. U kunt deelnemen aan de pakketten Garant Verzorgd 1 of 2 als u een inkomen heeft tot 110% van het bijstandsniveau. U kunt deelnemen aan pakket Garant Verzorgd 3 als u een inkomen heeft tot 130% van het bijstandsniveau.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan hieronder bij ‘uw pakketkeuze’ om een inschatting te maken of u met uw inkomen in aanmerking komt. De precieze inkomensgrens hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De genoemde inkomensgrenzen zijn inclusief vakantiegeld. U moet er rekening mee houden dat de hoogte van uw inkomen kan worden gecontroleerd. Mocht blijken dat uw inkomen te hoog is dan wordt de verzekering alsnog beëindigd.