Hoe werkt het

Speciaal voor mensen met een laag inkomen die hoge zorgkosten hebben, biedt de gemeente Hellendoorn een collectieve ziektekostenverzekering aan bij Menzis.

Het aanbod omvat een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Daarnaast zijn er meer vergoedingen, waarvoor u niet extra hoeft te betalen. Bij beide verzekeraars is de dekking uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals brillen/lenzen, fysiotherapie, de tandarts en de eigen bijdrage Wmo. De collectieve zorgverzekering kunt u zelf samenstellen. U kiest naast de basisverzekering een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering.

Kom ik in aanmerking

Wie komt er voor in aanmerking?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen zonder vakantietoeslag per maand van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in de tabel staan.

Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:

– Alleenstaande                                                € 1.229,71
– Alleenstaande ouder                                    € 1.229,71
– Echtpaar/samenwonenden                        € 1.756,74

Pensioengerechtigde leeftijd:

– Alleenstaande                                                € 1.367,98
– Alleenstaande ouder                                    € 1.367,98
– Echtpaar/samenwonenden                        € 1.854,88

De gemeente Hellendoorn kent geen vermogenstoets.