Hoe werkt het

De gemeente Haarlemmermeer biedt samen met Zorg en Zekerheid  en Unive een gemeentelijke collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Hieruit worden extra vergoedingen gegeven voor kosten zoals brillen, fysiotherapie of de tandarts. De collectieve verzekering is vooral aantrekkelijk voor mensen met veel medische kosten, zoals chronisch zieken en gehandicapten. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Zorg en Zekerheid en het eigen risico

Bij de AV-Gemeente Top is het verplicht eigen risico meeverzekerd.

Kom ik in aanmerking

Voorwaarden deelname collectieve zorgverzekering:
De collectieve aanvullende zorgverzekering is alleen bestemd voor inwoners van Haarlemmermeer van 18 jaar en ouder. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U heeft een netto maandinkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm, exclusief vakantiegeld;
 2. Uw vermogen is beneden het voor u van toepassing zijnde geldende ‘vrij te laten vermogen’. Bekijk de vermogensgrenzen in de link bij punt 1.

Studenten zijn uitgesloten van deelname aan de collectieve zorgverzekering

Inkomen berekenen collectieve zorgverzekering 

Voor het berekenen van uw netto maandinkomen telt u alle inkomsten (en die van uw partner) bij elkaar op:

 • netto inkomsten uit arbeid/uitkering, pensioen (exclusief vakantiegeld)
 • netto inkomsten uit vermogen (bv rente)
 • netto inkomsten uit verhuur, onderhuur of kostgangers
 • alimentatie of onderhoudsbijdrage
 • heffingskortingen van de Belastingdienst: de algemene heffingskorting (minstverdienende partner), de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de jonggehandicaptenkorting (alleen voor jongeren < 27 jr).

Deze inkomsten tellen niet mee: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, bijzondere bijstand, woonkostentoeslag, individuele inkomenstoeslag, mantelzorgwaardering en jonggehandicaptenkorting (> 27 jr.).

Vermogen berekenen:

Al uw spaargeld en bezittingen, met uitzondering van:

 • de waarde van een eigen woning;
 • spaargeld, dat apart is gezet voor een uitvaart (niet afkoopbaar). Dit mag voor maximaal € 5.000,- worden vrij gelaten. Het meerdere telt u wel op bij uw vermogen;
 • auto gehandicapte: de waarde van een aangepaste auto mag voor maximaal € 28.816,- worden vrijgelaten. Het meerdere telt u wel op bij uw vermogen;
 • auto/ motor: de waarde van een auto/ motor mag voor maximaal € 2.500,- worden vrij gelaten. Het meerde telt u wel op bij uw vermogen.

Actuele informatie over de normen en vermogensgrenzen kunt u vinden op: Collectieve zorgverzekering voor minima | Gemeente Haarlemmermeer