Hoe werkt het

De gemeente Eersel biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Ook de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De aanvraagprocedure en informatieverstrekking rondom de collectieve zorgverzekering wordt verzorgd door Maatschappelijke Dienstverlening Kempengemeenten.

Kom ik in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een collectieve zorgverzekering via uw gemeente mag uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan hieronder bij ‘uw pakketkeuze’ om een inschatting te maken of u in aanmerking komt.