Hoe werkt het

Gemeente Doetinchem biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen: de GarantVerzorgd. Deze verzekering vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een extra vergoeding voor uw bril, tandartskosten en eigen bijdrage Wmo. De gemeente draagt daar financieel aan bij om de aanvullende verzekering betaalbaar te houden.

Verzekert u zich met pakket 1 of 2 van de GarantVerzorgd? Dan is het mogelijk om het volledig eigen risico gespreid over het gehele jaar aan Menzis te betalen. Als aan het einde van het jaar blijkt dat u niet het volledig eigen risico hoefde te betalen? Dan krijgt u achteraf het restbedrag van Menzis terug.

Verzekert u zich met pakket 3 van de GarantVerzorgd? Dan is het verplicht eigen risico volledig mee verzekerd. De gemeente draagt hier financieel extra aan bij. Dit geldt echter alleen voor mensen met een laag inkomen. Hebt u een hoger inkomen? Dan mag u zich ook verzekeren voor pakket 3. U betaalt dan zelf de premie zonder bijdrage van de gemeente. U profiteert wel van de collectiviteitkorting op de premie.

Let op: de inkomensgrenzen worden getoond in het digitale aanmeldformulier en zijn inclusief vakantiegeld. Er geldt een vermogensgrens.

Verschillen tussen de brief en de premies op gezondverzekerd.nl
Er zitten kleine verschillen in de premies die gecommuniceerd zijn via de brief vanuit de gemeente Doetinchem en deze website www.gezondverzekerd.nl.
De bedragen op deze website zijn definitief en kloppen!

Kom ik in aanmerking

U komt in aanmerking voor pakket 1, 2 en 3 van de GarantVerzorgd als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Hebt u een hoger inkomen en vermogen? Dan kunt u alleen gebruik maken van pakket 3. U profiteert van de collectiviteitkorting. U betaalt echter zelf de volledige premie (zonder een extra financiële bijdrage van de gemeente).