Hoe werkt het

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan zijn de kosten voor de zorgverzekering best een zware last.
De gemeente heeft daarom met zorgverzekeraar Univé speciaal voor u een aanvullende zorgverzekering: De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). De gemeente betaalt mee aan de kosten.

Keuze uit twee pakketten
De CZM bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen.
U kunt zelf een keuze maken voor een van deze aanvullende verzekeringen.

1. Pakket Compact
Hierin zit o.a. een vergoeding voor beweegzorg/fysiotherapie, brillen en lenzen, tandarts, alternatieve zorg, voetzorg.

2. Pakket Compleet met € 0,– Eigen Risico
Een hogere vergoeding voor alle zorg dan in pakket Compact. Daarnaast een extra vergoeding voor orthodontie, patiëntenvereniging en de eigen bijdrage Wmo.
U hoeft met dit pakket nooit een eigen risico te betalen aan Univé, want u bent verzekerd voor het wettelijk eigen risico. U heeft dus € 0,– eigen risico per jaar.
Let op: voor sommige behandelingen kan er nog wel een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze kosten moet u dan zelf betalen

Kies een pakket dat bij u past
Heeft u weinig zorgkosten dan is pakket Compact een goede keuze.
Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan pakket Compleet met € 0,– eigen risico.

Voordelen
• De gemeente betaalt mee aan uw aanvullende verzekering.
• Ruime vergoedingen
• Univé accepteert iedereen, ongeacht uw gezondheid (mits u geen betalingsachterstanden heeft).
• Bij pakket Compleet wordt uw verplicht eigen risico ook vergoed.

Halte Werk
Halte Werk voert de CZM uit voor de gemeente en controleert of u gebruik mag maken van de regeling. Uw inkomen en vermogen wordt gecontroleerd. Bij onduidelijkheden neemt Halte Werk contact met u op. Als er wijzigingen optreden in uw inkomen moet u dit altijd melden bij Halte Werk door te mailen naar czm@haltewerk.nl.

Aanmelden
Meld u aan via deze website! Doe dit uiterlijk 31 december 2022. Univé regelt dan de opzegging van uw huidige verzekering voor u. Bij het invullen ziet u of u in aanmerking komt. Twijfelt u toch? Neem dan contact op met Halte Werk via 14 072 (kies “Alkmaar”, vraag naar Halte Werk).

Let op: Voldoet u niet aan de voorwaarden en meldt u zich toch aan voor de CZM, dan krijgt u te maken met een naheffing van Univé. U wordt dan overgezet naar een andere verzekering met een duurdere premie.

Kom ik in aanmerking

Voorwaarden
U mag deelnemen aan de CZM als
• uw inkomen niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag) en u niet teveel vermogen heeft.
Ga naar de website van Halte Werk om te zien wat hieronder wordt verstaan:

• u in de gemeente woont;
• u geen achterstand hebt in de betaling van de premie van uw huidige zorgverzekering.

Let op!
• Studenten kunnen niet deelnemen als zij recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht hebben op een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
• Als u in de WSNP zit en uw inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt dan mag u tóch deelnemen aan de CZM. Ook als u in de MSNP zit mag u deelnemen. Voorwaarde is wel dat het MSNP-traject wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van Halte Werk.