Hoe werkt het

De gemeente De Bilt biedt samen met DSW  een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen (laag inkomen = inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm). De uitvoering van deze collectieve zorgverzekering wordt verzorgd door de regionale sociale dienst RSD Kromme Rijn Heuvelrug.

De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft korting en de RSD geeft per volwassen persoon een extra bijdrage. Om in aanmerking te komen voor deze verzekering en de bijdrage mag uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

Kom ik in aanmerking

Of u mag deelnemen aan de zorgverzekering via de gemeente is afhankelijk van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Als uw gezamenlijke maandinkomen lager is dan 130% van de netto bijstandsnorm, dan komt u in aanmerking. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. De hoogte van de bijdrage in de premie die u van de gemeente krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen.