Hoe werkt het

Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt gemeente Culemborg ook in 2022 de gemeentepolis aan. Dit is een zorgverzekering voor alle inwoners met een laag inkomen. De gemeentepolis is een onderdeel van het sociaal beleid van uw gemeente. Zo bent u ook met weinig inkomen altijd verzekerd van goede zorg. Maak gebruik van dit aanbod.

Voordelen
De voordelen van de gemeentepolis zijn:

– De korting van de gemeente die in de premie verwerkt is;
– De gegarandeerde toelating zonder keuring;
– Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd;
– Het (wettelijk) eigen risico van € 385,- is meeverzekerd in de aanvullende verzekering Garantverzorgd 3, waarbij de gemeente een groot deel meebetaalt aan deze extra premie.

Kom ik in aanmerking

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als uw inkomen lager of gelijk is aan 120% van de netto bijstandsnorm.

Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

U kunt de hoogte van de bijstandsnorm vinden op: https://www.culemborgkanmeer.nl/is/werk-en-inkomen/uitkeringen/bijstand/hoogte-bijstandsuitkering