Hoe werkt het

De gemeente Breda biedt samen met zorgverzekeraar CZ een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

 

Kom ik in aanmerking

U komt in aanmerking voor het Gemeenten Extra Uitgebreid pakket:

  • als uw maandelijks netto gezinsinkomen niet hoger is dan €2.070,- inclusief vakantiegeld;
  • voor dit pakket geldt geen vermogensgrens;
  • u heeft een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) óf een WLZ-indicatie (Wet langdurige Zorg).

Studenten en scholieren met inkomen uit Wet Studiefinanciering zijn van de collectieve ziektekostenverzekering uitgesloten.

Blijkt na controle het inkomen en/of vermogen hoger te zijn dan de norm, kan dit leiden tot terugvordering van de door de Gemeente verstrekte bijdrage in de premiekosten.